Hoe hoog is mijn AOW?

De hoogte van uw AOW-uitkering hangt onder meer af van uw woonsituatie. Bijvoorbeeld of u alleen woont, een alleenstaande ouder bent of samenwoont.  De leeftijd van uw huisgenoten speelt ook een rol. Het pensioen van de Algemene Ouderdomswet (AOW) wordt afgeleid van het minimumloon.

Bedragen AOW

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u de hoogte van de AOW-uitkering vinden. De AOW-bedragen worden ieder halfjaar aangepast.

Samenwonen en AOW

Samenwonen kan gevolgen hebben voor uw AOW-uitkering. U krijgt dan in veel gevallen een uitkering voor gehuwden of samenwonenden. In de brochure 'AOW en gezamenlijke huishouding' leest u wanneer u een gezamenlijke huishouding heeft. Wilt u samenwonen omdat u iemand verzorgt of omdat u zelf zorg nodig heeft? Dan blijft uw AOW-pensioen gelijk. Hiervoor gelden wel voorwaarden.
Het kabinet heeft verschillende plannen om de AOW-uitkering voor samenwonenden aan te passen.

AOW en buitenland

De bedragen zijn volledige AOW-uitkeringen. Als u pas later in Nederland bent komen wonen of een aantal jaren in het buitenland hebt gewoond, is uw uitkering waarschijnlijk lager.
Heeft u plannen om na uw pensioen in het buitenland te gaan wonen? Dan moet u rekening houden met de verdragen die Nederland met landen buiten de EU heeft gesloten.

Uw AOW

Hier staat algemene informatie over de hoogte van de AOW. Bij de SVB kunt u zien hoe hoog uw AOW ongeveer is. U kunt ook een berekening aanvragen van de AOW die rekening houdt met uw situatie.  Een overzicht van uw AOW-opbouw kunt u aanvragen via Mijn SVB. Daarvoor heeft u een Digid nodig.

AOW en vakantiegeld

Over elke maand dat u AOW ontvangt, bouwt u ook vakantiegeld op. Op Mijn SVB kunt u zien hoeveel vakantiegeld u krijgt.

Bent u alleenstaand? Dan valt uw netto vakantiegeld in 2013 lager uit dan in 2012.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.