Hoe hoog is mijn AOW?

De hoogte van uw AOW-uitkering hangt onder meer af van uw woonsituatie. Bijvoorbeeld of u alleen woont, een alleenstaande ouder bent of samenwoont.  De leeftijd van uw huisgenoten speelt ook een rol. De hoogte van het pensioen van de Algemene Ouderdomswet (AOW) wordt afgeleid van het minimumloon.

Bedragen AOW

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vindt u de hoogte van de AOW-uitkering. De AOW-bedragen worden ieder halfjaar aangepast.

Uw AOW

Bij de SVB kunt u zien hoe hoog uw AOW ongeveer is. U kunt ook een berekening aanvragen van de AOW die rekening houdt met uw situatie. Een overzicht van uw AOW-opbouw kunt u aanvragen via Mijn SVB. Daarvoor heeft u een Digid nodig.

Let op: vanaf 1 januari 2015 krijgt u als alleenstaande ouder de AOW-uitkering voor alleenstaanden. Dit is in plaats van de AOW-uitkering voor alleenstaande ouders. Daarnaast heeft u recht op extra kindgebonden budget. Enkele andere regelingen voor ouders wijzigen ook, zoals de kinderbijslag. U kunt in de tool Veranderingen kindregelingen nagaan wat er precies voor u verandert.

Samenwonen en AOW

Samenwonen kan gevolgen hebben voor uw AOW-uitkering. U krijgt dan in veel gevallen een uitkering voor gehuwden of samenwonenden. In de brochure 'AOW en gezamenlijke huishouding' leest u wanneer u een gezamenlijke huishouding heeft.

Wilt u samenwonen omdat u iemand verzorgt of omdat u zelf zorg nodig heeft? Dan blijft uw AOW-pensioen gelijk. Hiervoor gelden wel voorwaarden. Bijvoorbeeld dat u niet al samenwoonde voordat de zorg nodig was.

Het kabinet heeft verschillende plannen om de AOW-uitkering voor samenwonenden aan te passen.

AOW en buitenland

Als u pas later in Nederland bent komen wonen of een aantal jaren in het buitenland hebt gewoond, is uw uitkering waarschijnlijk lager.
Heeft u plannen om na uw pensioen in het buitenland te gaan wonen? Dan moet u rekening houden met de verdragen die Nederland met landen buiten de EU heeft gesloten.

AOW en vakantiegeld

Over elke maand dat u AOW ontvangt, bouwt u ook vakantiegeld op. Op Mijn SVB kunt u zien hoeveel vakantiegeld u krijgt.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.