Wanneer kan ik een AOW-partnertoeslag krijgen?

U kunt in aanmerking komen voor een AOW-partnertoeslag als u zelf een AOW-uitkering ontvangt en uw partner nog geen AOW krijgt. Uw partner mag dan niet te veel verdienen.

Voorwaarden AOW-partnertoeslag

U en uw partner moeten voldoen aan voorwaarden om partnertoeslag te kunnen krijgen. Uw partner mag bijvoorbeeld niet te veel verdienen. De toeslag stopt zodra uw partner de AOW-leeftijd bereikt en een eigen AOW ontvangt.

Aanvragen partnertoeslag AOW

U vraagt de partnertoeslag aan als u uw AOW aanvraagt.

AOW-toeslag vervalt

De partnertoeslag vervalt in 2015. Mensen die op of na 1 januari 1950 geboren zijn, ontvangen geen partnertoeslag meer. Op de website van de SVB vindt u informatie over de afschaffing van de partnertoeslag.

Partnertoeslag bij hoog inkomen blijft bestaan

Het kabinet wilde de partnertoeslag AOW voor mensen met een hoger inkomen in 3 jaar afbouwen. Dit zou vanaf 1 januari 2015 starten. Hiervoor is op 2 juli 2013 een wetsvoorstel (met Kamerstuknummer 33.687) ingediend bij de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel op 1 oktober 2013 aangenomen. De Eerste Kamer niet. Het wetsvoorstel is ingetrokken op 30 juni 2014.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.