Wanneer kan ik een AOW-partnertoeslag krijgen?

U kunt in aanmerking komen voor een AOW-partnertoeslag als u zelf een AOW-uitkering ontvangt en uw partner nog geen AOW krijgt. Uw partner mag dan niet te veel verdienen.

Voorwaarden AOW-partnertoeslag

U en uw partner moeten voldoen aan voorwaarden om partnertoeslag te kunnen krijgen. Uw partner mag bijvoorbeeld niet te veel verdienen. De toeslag stopt zodra uw partner de AOW-leeftijd bereikt en een eigen AOW ontvangt.

Hoogte partnertoeslag AOW

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u uitrekenen hoe hoog uw partnertoeslag is. Dat kan via Mijn SVB. U heeft daarvoor een Digid-inlogcode nodig.

Aanvragen partnertoeslag AOW

U vraagt de partnertoeslag aan als u uw AOW aanvraagt.

AOW-toeslag vervalt

De partnertoeslag vervalt in 2015. Mensen die op of na 1 januari 1950 geboren zijn, ontvangen geen partnertoeslag meer. In de brochure Toeslag AOW stopt in 2015 vindt u informatie over de afschaffing van de partnertoeslag en welke maatregelen u kunt nemen.

Afschaffen partnertoeslag bij hoog inkomen

Het kabinet wil de partnertoeslag AOW voor mensen met  een hoger inkomen in 3 jaar afbouwen. Vanaf 1 januari 2015 wordt de toeslag afgebouwd. Dit staat in een wetsvoorstel dat op 2 juli 2013 is ingediend bij de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel goedgekeurd. Het ligt nu ter behandeling in de Eerste Kamer. De wijzigingen gelden nadat de wet is gepubliceerd in het Staatsblad.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.