Onderwerp: Auto

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Uit welke delen bestaat een kentekenbewijs?

Sinds 1 januari 2014 bestaat een kentekenbewijs uit een kentekencard op creditcardformaat en een tenaamstellingscode. Het papieren kentekenbewijs bestaat uit een voertuigbewijs, tenaamstellingsbewijs en overschrijvingsbewijs.  

Kentekenbewijs sinds 1 januari 2014

Sinds 1 januari 2014 bestaat een kentekenbewijs uit een kentekencard op creditcardformaat en een tenaamstellingscode. U krijgt het nieuwe kentekenbewijs als u een auto of ander voertuig koopt. De tenaamstellingscode heeft u nodig als u uw voertuig gaat verkopen.

Delen kentekenbewijs sinds 1 januari 2014
Deel Omschrijving
Kentekencard Kentekenbewijs met chip op creditcardformaat
Tenaamstellingscode Deze code heeft u nodig als u uw voertuig gaat verkopen

Kentekenbewijs van voor 1 januari 2014

Een papieren kentekenbewijs van voor 1 januari 2014 bestaat uit een voertuigbewijs, tenaamstellingsbewijs en overschrijvingsbewijs.

Kentekenbewijs tot 1 januari 2014

Een kentekenbewijs van na 1 juni 2004 en voor 1 januari 2014 bestaat uit 2 delen: deel I (A en B) en II.

Delen kentekenbewijs tot 1 januari 2014
Deel Omschrijving
IA: Voertuigbewijs Deel met voertuiggegevens
IB: Tenaamstellingsbewijs Deel met tenaamstellingsgegevens
II: Overschrijvingsbewijs Deel dat u nodig heeft als u uw voertuig gaat verkopen

Kentekenbewijs tot 1 juni 2004

Een kentekenbewijs van voor 1 juni 2004 bestaat uit 3 delen: deel I, II en III.

Delen kentekenbewijs tot 1 juni 2004
Deel Omschrijving
I : Voertuigbewijs Deel met voertuiggegevens
II: Tenaamstellingsbewijs Deel met tenaamstellingsgegevens
III: Overschrijvingsbewijs Deel dat u nodig heeft als u uw voertuig gaat verkopen

Kentekenbewijs laten zien bij verkeerscontrole

Als u met uw auto of ander voertuig gaat rijden, moet u uw kentekencard bij u hebben. De politie kan erom vragen. U moet 14 dagen na het op naam zetten van het voertuig de kentekencard kunnen tonen.

Heeft u (nog) een papieren kentekenbewijs van voor 1 januari 2014? Dan moet u het voertuigbewijs en het tenaamstellingsbewijs altijd bij u hebben.

Tenaamstellingscode of overschrijvingsbewijs bij verkoop

De tenaamstellingscode of het overschrijvingsbewijs heeft u alleen nodig als u uw voertuig gaat verkopen. En als u het voertuig schorst, exporteert of sloopt.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.