Onderwerp: Auto

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Wanneer en hoe vaak moet ik mijn auto APK laten keuren?

Hoe vaak een APK nodig is hangt af van de brandstof waar uw auto op rijdt en het gewicht van uw auto. Ook is van belang wanneer uw auto voor het eerst op de weg is toegelaten. Als uw auto al eerder APK is goedgekeurd, geldt de datum op het keuringsrapport. Uw auto moet voor deze datum nogmaals zijn goedgekeurd.

APK voor auto's op benzine en/of elektromotor

Rijdt uw auto op benzine of heeft uw auto een elektromotor en is deze nog niet eerder gekeurd? Dan moet u de eerste APK laten uitvoeren 4 jaar nadat de auto voor het eerst op de weg is toegelaten. Na de eerste APK moet u uw voertuig in de 4 jaar daarna 1 keer per 2 jaar laten keuren. Na deze periode (dus 8 jaar na de eerste toelating op de weg) moet u uw auto jaarlijks laten keuren.

APK voor auto's op diesel of LPG

Rijdt uw auto op diesel of LPG (gas)? Dan moet u de eerste APK laten uitvoeren 3 jaar nadat de auto voor het eerst op de weg is toegelaten. Daarna moet u uw auto jaarlijks laten keuren.

APK voor auto's ouder dan 30 jaar

Is uw auto (geen taxi of bus) ouder dan 30 jaar, maar van na 1 januari 1960? U hoeft uw auto dan maar eens per 2 jaar te laten keuren. Heeft u een auto van voor 1960? Dan heeft u geen APK-plicht voor uw auto.

APK voor zware voertuigen

Voor alle voertuigen die zwaarder zijn dan 3.500 kilo geldt een jaarlijkse keuringsplicht. Dit geldt alleen voor voertuigen van na 1 januari 1960. Voor voertuigen van vóór 1960 geldt namelijk geen APK-plicht.

APK keuren tot 2 maanden vooraf vervaldatum

U kunt uw voertuig tot 2 maanden voor de eerstvolgende APK-vervaldatum laten keuren. De oude vervaldatum wordt dan, afhankelijk van de geldende keuringsfrequentie, met 1 of 2 jaar verlengd. Laat u uw voertuig meer dan 2 maanden voor de APK-vervaldatum keuren? Dan krijgt uw voertuig een nieuwe APK-vervaldatum.

Herinnering APK en boete verlopen APK

U ontvangt van de RDW een brief met een herinnering aan de APK van uw auto.  In de APK-brief leest u voor welke datum de auto gekeurd moet zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig laten uitvoeren van de APK.

Verloopt de APK van uw personenauto? Dan krijgt u automatisch een boete van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). U ontvangt deze verkeersboete ook als uw auto niet op de openbare weg rijdt.

De hoogte van deze en andere verkeersboetes vindt u in de Boetebase van het Openbaar Ministerie (OM).

Uitstel APK is niet mogelijk

Het is niet mogelijk uitstel te verlenen voor de APK. Wilt of kunt u niet aan de keuringsplicht voldoen? Dan heeft u de mogelijkheid de geldigheid van het kentekenbewijs te laten schorsen.

Voertuiggegevens online

De RDW registreert APK-data en andere gegevens van voertuigen. Via de website van de RDW kunt u uw voertuiggegevens opvragen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.