Wanneer heb ik recht op bijstand?

U heeft mogelijk recht op bijstand als u niet genoeg inkomen of vermogen heeft om in uw levensonderhoud te voorzien.

Voorwaarden bijstandsuitkering

U heeft recht op een bijstandsuitkering als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U woont rechtmatig in Nederland.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U heeft niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien. Woont u samen? Dan telt het inkomen en het eigen vermogen van uw partner mee.
  • U kunt geen beroep doen op een andere uitkering.
  • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.
  • Uw eigen vermogen komt niet boven een bepaald bedrag uit.
  • U doet mee aan activiteiten die uw gemeente u aanbiedt om werk te vinden.

Eigen vermogen en bijstand

Het maximaal eigen vermogen dat u voor de bijstandswet mag hebben is, hangt af van de samenstelling van uw huishouden. Wat u meer heeft dan het maximumbedrag, moet u eerst opmaken voordat u een bijstandsuitkering krijgt.

Maximum eigen vermogen in 2014
Samenstelling huishouden Maximumbedrag eigen vermogen
Gezamenlijke huishouding € 11.700
Alleenstaande ouder € 11.700
Alleenstaande € 5.850

Onder eigen vermogen valt niet alleen spaargeld, maar bijvoorbeeld ook een auto.

Eigen huis en bijstand

Heeft u een eigen huis? Dan valt de waarde daarvan ook onder uw vermogen. Van deze waarde wordt in 2014 maximaal € 49.400  (2013: maximaal € 48.900) niet meegerekend. Is de waarde van uw huis, verminderd met de nog af te lossen hypotheek, hoger dan het maximumbedrag? Dan kan de gemeente u een bijstandsuitkering toekennen op basis van een lening.

Bijstand en inkomen kind

Heeft u een inwonend kind met een eigen inkomen? Dan kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van uw bijstandsuitkering. Neem voor het juiste bedrag voor uw situatie contact op met uw gemeente.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.