Wanneer heb ik recht op bijstand?

U heeft mogelijk recht op bijstand als u niet genoeg inkomen of vermogen heeft om in uw levensonderhoud te voorzien.

Voorwaarden bijstandsuitkering

U heeft recht op een bijstandsuitkering als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U woont rechtmatig in Nederland.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U heeft niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien. Woont u samen? Dan telt het inkomen en het eigen vermogen van uw partner mee.
  • U kunt geen beroep doen op een andere uitkering.
  • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.
  • Uw eigen vermogen komt niet boven een bepaald bedrag uit.
  • U doet mee aan activiteiten die uw gemeente u aanbiedt om werk te vinden.

Eigen vermogen en bijstand

Onder eigen vermogen valt niet alleen spaargeld, maar bijvoorbeeld ook een auto en het eigen huis. Het maximaal eigen vermogen dat u voor de bijstandswet mag hebben is, hangt af van de samenstelling van uw huishouden. Wat u meer heeft dan het maximumbedrag, moet u eerst opmaken voordat u een bijstandsuitkering krijgt.

Eigen huis en bijstand

Heeft u een eigen huis? Een deel van de waarde van het huis telt mee bij het eigen vermogen. Dat deel berekent u als volgt. Ga dan uit van de waarde van de woning. Trek daarvan af de hypotheek die u nog moet aflossen. Van dit bedrag trekt u af het bedrag in kolom 3 uit onderstaande tabel. Het bedrag dat overblijft telt mee als eigen vermogen.  

Maximum eigen vermogen in 2014
Samenstelling huishouden Maximumbedrag eigen vermogen Maximale vrijlating waarde van eigen woning
Gezamenlijke huishouding € 11.700

€ 49.400

Alleenstaande ouder € 11.700

€ 49.400

Alleenstaande € 5.850

€ 49.400

(Vermogensgrenzen van het vorige halfjaar staan in de brochure Stand van Zaken Sociale Zekerheid juli 2013).

Rekenvoorbeeld

De waarde van uw woning is € 170.000. U trekt de hypotheek die u nog moet aflossen (bijvoorbeeld € 110.000) daarvan af. Dan blijft er € 60.000 over. Van deze € 60.000 trekt u het bedrag af dat niet wordt meegerekend bij het eigen vermogen: € 49.400. De waarde van uw huis voor de bijstand is € 10.600.
Blijft deze waarde van uw huis (€ 10.600) samen met uw overige vermogen (auto, spaargeld) onder de € 11.700? Dan komt u voor bijstand in aanmerking.  Is de waarde van uw huis en overig vermogen te hoog? Dan kan de gemeente de bijstand als lening toekennen.

Bijstand en inkomen kind

Heeft u een inwonend kind met een eigen inkomen? Dan kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van uw bijstandsuitkering. Neem voor het juiste bedrag voor uw situatie contact op met uw gemeente.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.