Buitenlandse werknemers

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Werknemers uit de meeste landen van de Europese Economische Ruimte (EER) kunnen in Nederland werken zonder vergunning. Buitenlandse werknemers hebben meestal dezelfde rechten en plichten als Nederlandse werknemers. De Rijksoverheid wil buitenlandse arbeidskrachten aantrekken die Nederland nodig heeft, bijvoorbeeld door eenvoudigere toelatingsprocedures. Tegelijkertijd moet de Rijksoverheid voorkomen dat buitenlandse arbeidskrachten misbruikt worden of oneerlijk concurreren met Nederlandse werknemers.

Voor staatsburgers van Kroatië gelden afwijkende regels. Kroatië is sinds 1 juli 2013 lid van de EU. Toch hebben werknemers uit dit land nog wel een tewerkstellingsvergunning nodig.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.