Digitale veiligheid en identiteit

Het is erg belangrijk dat niemand anders uw identiteit kan gebruiken als u via internet zaken met de overheid regelt. De gegevens van burgers en bedrijven worden daarom streng beveiligd en de toegang ertoe is aan strenge regels gebonden. 

Opslaan persoonsgegevens melden

Elke (overheids)organisatie die persoonsgegevens bewaart, moet dat melden bij het College Bescherming persoonsgegevens. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) regelt hoe organisaties moeten omgaan met persoonsgegevens. Ook omschrijft de wet de rechten van burgers, zoals het recht op inzage, correctie, motivatie en verzet. Overheidsorganisaties krijgen alleen inzage in de gegevens die zij nodig hebben bij de uitvoering van hun taak.

Cookies

Websites moeten bezoekers informeren als zij cookies willen plaatsen. De bezoeker moet daarvoor toestemming geven. Dat geldt alleen voor cookies die surfgedrag bijhouden.

Identiteitsfraude

Denkt u dat u slachtoffer bent van identiteitsfraude? Dan kunt u bij het Centraal Meld- en Informatiepunt Identiteitsfraude en –fouten (CMI) terecht voor ondersteuning en advies. Het CMI geeft voorlichting over hoe u identiteitsfraude kunt voorkomen. Ook kan het CMI u helpen als de overheid uw persoonsgegevens niet goed heeft geregistreerd.

DigiD

DigiD staat voor Digitale Identiteit. Het is een persoonlijke combinatie van een gebruikersnaam en een wachtwoord. Als extra beveiliging kunt u kiezen voor inloggen met SMS-code. Met DigiD kunt u veilig gebruikmaken van de elektronische diensten van de overheid.

De overheid werkt samen met het bedrijfsleven aan een nieuw systeem voor elektronische identificatie. DigiD wordt naar verwachting onderdeel van dit eID Stelsel. 

eHerkenning

Ondernemers loggen in met eHerkenning bij websites van de overheid, zoals burgers dat doen met hun DigiD. eHerkenning geeft de garantie dat de persoon die inlogt inderdaad gemachtigd is om dat te doen.

De overheid werkt samen met het bedrijfsleven aan nieuwe afspraken voor elektronische identificatie. eHerkenning gaat onderdeel uitmaken van dit eID Stelsel.

Maatregelen na lekken gemeentelijke websites

In oktober 2011 is gebleken dat bij enkele tientallen gemeenten de ICT-beveiliging niet op orde is. Als zij gebruikmaken van DigiD, is niet uit te sluiten dat gegevens onderschept en oneigenlijk gebruikt worden. Dat kan afbreuk doen aan het vertrouwen in het stelsel van DigiD. Daarom heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de volgende maatregelen genomen:

  • Alle organisaties waarbij de beveiliging tekortschiet, worden direct losgekoppeld van DigiD. Hierdoor kunnen burgers bij deze organisaties geen zaken meer regelen via DigiD.
  • Pas als deze organisaties aan de beveiligingseisen voldoen, worden zij weer aangesloten.
  • Jaarlijks wordt nu de ICT-beveiliging van alle organisaties die gebruikmaken van DigiD getest.

Informatiebeveiliging na Diginotar-incident

Sinds in juli 2011 elektronisch werd ingebroken bij het bedrijf DigiNotar zijn overheden zich veel meer bewust van het belang van goede beveiliging van hun digitale dienstverlening. DigiNotar verzorgde certificaten voor onder meer overheidswebsites, waarmee de veiligheid wordt gegarandeerd. Na de hack zijn onechte beveiligingscertificaten in omloop gekomen. De betreffende overheidswebsites maken nu gebruik van vervangende veiligheidscertificaten.

National Cyber Security Cente (NCSC)

Hackers kunnen inbreken op overheidssites en op die manier kan vertrouwelijke informatie op straat komen te liggen. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) houdt zich bezig met de beveiliging van digitale systemen van de overheid. Voorheen deed GOVCERT.NL dat. Het NCSC beschermt databases en verbindingen tegen bijvoorbeeld hackers en virussen. Het NCSC coördineert bij ICT-incidenten en is daarvoor 24/7 beschikbaar.

Veiliginternetten.nl

Veiliginternetten.nl geeft algemene informatie aan burgers en het midden- en kleinbedrijf over veilig internetten. U kunt er bijvoorbeeld tips vinden om uw computer, tablet of smartphone te beveiligen. Of hoe u veilig gebruik kunt maken van wifi. Of hoe u uw kinderen kunt helpen om veilig online te zijn. Verder geeft de site actuele waarschuwingen voor computervirussen, wormen en beveiligingslekken in software.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.