Wat zijn Schengenlanden?

Schengenlanden zijn landen waartussen geen grenscontrole voor personen plaatsvindt. Binnen het Schengengebied krijgt u dus geen controle aan de grens.

Schengenverdrag

Binnen het Schengengebied is er geen grenscontrole voor personen. Dit staat in de Schengen-Grenscode en de Schengen Uitvoeringsovereenkomst (SUO). Deze documenten zijn een gevolg van het Akkoord van Schengen. Dit heet ook wel het Schengenverdrag.

De Schengenlanden hebben gezamenlijke afspraken gemaakt over:

 • het visumbeleid;
 • het asielbeleid;
 • de samenwerking tussen politie en justitie.

Het Schengenverdrag is onderdeel van regelgeving van de Europese Unie (EU). Ook niet-EU-lidstaten kunnen zich aansluiten bij het verdrag.

Landen Schengenverdrag

De volgende landen vallen onder het Schengenverdrag en zijn deel van het Schengengrondgebied:

 • België
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Griekenland
 • Hongarije
 • Italië
 • Letland
 • Liechtenstein
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederland
 • Noorwegen
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Spanje
 • Tsjechië
 • IJsland
 • Zweden
 • Zwitserland

Groot-Brittannië en Ierland behoren niet tot het Schengen-grondgebied, omdat zij hun eigen grenscontrole willen handhaven. Cyprus, Roemenië en Bulgarije zullen op een later tijdstip het Akkoord van Schengen volledig gaan toepassen. Dan maken zij ook deel uit van het Schengengrondgebied.

Geldig reisdocument binnen Schengengebied

U moet altijd een geldig reisdocument bij u hebben als u reist binnen het Schengengebied. U valt namelijk onder de vreemdelingenwetgeving van het land waar u in verblijft of doorheen reist. U moet zich daarom kunnen legitimeren en over een geldig reisdocument beschikken.

Schengenvisum

Reizigers van landen buiten de EU hebben meestal een Schengenvisum nodig om in het Schengengebied te reizen. Dit hangt af van de nationaliteit van de reiziger en of deze nationaliteit op de lijst met visumplichtige landen staat. Een Schengenvisum is 90 dagen geldig binnen een periode van 180 dagen.

Voor een verblijf in Nederland langer dan 90 dagen is een nationaal visum voor lange termijn of een verblijfsvergunning nodig. Nationale visa vallen niet onder het Schengenverdrag en blijven dus de bevoegdheid van de individuele Schengenlanden.

Informatieplicht en consultatieplicht Schengenlanden

Omdat een visum voor Nederland ook in andere landen geldig is, hebben de Schengenlanden afgesproken dat ze:

 • elkaar informeren over de komst van mensen uit bepaalde landen. Dit heet ook wel de informatieplicht.
 • meebeslissen over het visum voor mensen uit bepaalde landen. Dit heet ook wel de consultatieplicht.

Andere vragen en antwoorden

De Rijksoverheid. Voor Nederland.