Wat zijn Schengenlanden?

Schengenlanden zijn landen die zich hebben aangesloten bij het Schengenverdrag. Zij hebben gezamenlijke afspraken gemaakt over het visumbeleid, asielbeleid en samenwerking tussen politie en justitie. Binnen het Schengengebied is er geen grenscontrole voor personen. Er zijn 26 Schengenlanden: 22 lidstaten van de Europese Unie (EU) en 4 landen die niet tot de EU behoren.

De volgende landen vallen onder het Schengenverdrag en zijn deel van het Schengengrondgebied:

Landen Schengenverdrag
 België  Malta
 Denemarken  Nederland
 Duitsland  Noorwegen
 Estland  Oostenrijk
 Finland  Polen
 Frankrijk  Portugal
 Griekenland  Slovenië
 Hongarije  Slowakije
 Italië  Spanje
 Letland  Tsjechië
 Liechtenstein  IJsland
 Litouwen  Zweden
 Luxemburg  Zwitserland

Groot-Brittannië en Ierland behoren niet tot het Schengen-grondgebied, omdat zij hun eigen grenscontrole willen handhaven. Cyprus, Roemenië, Bulgarije en Kroatië maken nog geen deel uit van het Schengengebied.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.