Onderwerp: Grondwet en Statuut

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Nieuws - Grondwet en Statuut

30 nieuwsberichten over Grondwet en Statuut

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

De ministeries van BZK en VenJ doen mee aan het Grondwet Festival

Den Haag viert! Op zaterdag 29 maart bestaat de Nederlandse Grondwet 200 jaar. Een feestelijke dag waarop in Den Haag zo’n 60 ...

Nieuwsbericht | 13-03-2014

Catshuis en Trêveszaal open tijdens Grondwet Festival

Op zaterdag 29 maart 2014 bestaat de Nederlandse Grondwet precies 200 jaar. De Nederlandse Grondwet is na de Amerikaanse de oudste ...

Nieuwsbericht | 19-02-2014

Kabinet brengt voor het eerst Nederlands Nationaal Actieplan Mensenrechten uit: het gaat goed, alertheid blijft geboden

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft vandaag namens het kabinet het eerste Nationaal ...

Nieuwsbericht | 10-12-2013

Grondwet gaat elektronische vormen van communicatie beschermen

Alle elektronische vormen van communicatie worden in de toekomst grondwettelijk beschermd. Het brief-, telefoon- en ...

Nieuwsbericht | 28-09-2012

Voorstel voor kleiner parlement

Het kabinet stuurt een voorstel naar de Tweede Kamer om het aantal Eerste en Tweede Kamerleden te verminderen.

Nieuwsbericht | 13-07-2012

Wetsvoorstel tot vermindering van het aantal Kamerleden ingediend bij de Tweede Kamer

Het wetsvoorstel waarmee de Tweede en Eerste Kamer met een derde deel worden verkleind, wordt ingediend bij de Tweede Kamer. De ...

Nieuwsbericht | 13-07-2012

Nederland krijgt een mensenrechteninstituut

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister ...

Nieuwsbericht | 22-11-2011

Benoeming staatsraden

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd mr. J. Kramer ...

Nieuwsbericht | 09-09-2011

Eerste en Tweede Kamer kleiner

De Tweede Kamer wordt verkleind van 150 naar 100 leden en de Eerste Kamer van 75 naar 50 leden. Dit is de strekking van het ...

Nieuwsbericht | 08-07-2011

Donner wil uitspraak Europees Hof over passief kiesrecht bij SGP betrekken bij eindoordeel

Minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ...

Nieuwsbericht | 13-04-2011

De Rijksoverheid. Voor Nederland.