Onderwerp: Grondwet en Statuut

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Nieuws - Grondwet en Statuut

35 nieuwsberichten over Grondwet en Statuut

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

Algemene bepaling Grondwet in consultatie

De Grondwet krijgt een algemene bepaling die vóór artikel 1 zal worden toegevoegd en zal luiden: ‘De Grondwet ...

Nieuwsbericht | 22-08-2014

Wetsvoorstel recht op eerlijk proces in Grondwet in consultatie

Het recht op een eerlijk proces voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter wordt opgenomen in de Grondwet. Dit voorstel gaat ...

Nieuwsbericht | 22-08-2014

Grondwet gaat ook e-mails beschermen

Alle vormen van communicatie worden grondwettelijk beschermd, dus ook elektronische. Het brief-, telefoon- en telegraafgeheim ...

Nieuwsbericht | 11-07-2014

Grondwet krijgt algemene bepaling

De Grondwet krijgt een algemene bepaling die uitdrukt dat Nederland een democratische rechtsstaat is. Deze zal voor artikel 1 ...

Nieuwsbericht | 27-06-2014

Commissie van toezicht financiën politieke partijen van start

Vandaag is de Commissie van toezicht financiën politieke partijen van start gegaan. Oud-minister Liesbeth Spies is voorzitter ...

Nieuwsbericht | 27-03-2014

De ministeries van BZK en VenJ doen mee aan het Grondwet Festival

Den Haag viert! Op zaterdag 29 maart bestaat de Nederlandse Grondwet 200 jaar. Een feestelijke dag waarop in Den Haag zo’n 60 ...

Nieuwsbericht | 13-03-2014

Catshuis en Trêveszaal open tijdens Grondwet Festival

Op zaterdag 29 maart 2014 bestaat de Nederlandse Grondwet precies 200 jaar. De Nederlandse Grondwet is na de Amerikaanse de oudste ...

Nieuwsbericht | 19-02-2014

Kabinet brengt voor het eerst Nederlands Nationaal Actieplan Mensenrechten uit: het gaat goed, alertheid blijft geboden

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft vandaag namens het kabinet het eerste Nationaal ...

Nieuwsbericht | 10-12-2013

Grondwet gaat elektronische vormen van communicatie beschermen

Alle elektronische vormen van communicatie worden in de toekomst grondwettelijk beschermd. Het brief-, telefoon- en ...

Nieuwsbericht | 28-09-2012

Voorstel voor kleiner parlement

Het kabinet stuurt een voorstel naar de Tweede Kamer om het aantal Eerste en Tweede Kamerleden te verminderen.

Nieuwsbericht | 13-07-2012

De Rijksoverheid. Voor Nederland.