Onderwerp: Huurwoning

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Huurverhoging

Voor huurwoningen geldt een maximale huurverhoging, behalve bij geliberaliseerde huurcontracten. Elk jaar stelt de regering vast met welk percentage de huren maximaal omhoog mogen.

Stijging huurprijzen

In 2014 mogen de huren harder stijgen dan de inflatie. De huur komt op die manier meer in overeenstemming met de kwaliteit van de woning. Voor hogere inkomens kunnen de huren nog sneller stijgen om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Deze maatregel moet de huurprijzen van woningen ook meer in evenwicht brengen met de vraag van de markt. Een verhuurder is niet verplicht om deze inkomensafhankelijke huurverhoging toe te passen.

Check uw huurverhoging

Met de huurverhogingscheck kunt u nagaan of uw huurverhoging per 1 juli 2014 wettelijk is toegestaan.

Na huurverhoging mag de huurprijs niet hoger zijn dan de maximale huurprijs voor uw woning. Het puntensysteem (woningwaarderingsstelsel) bepaalt wat de maximale huurprijs van uw huurwoning mag zijn. Wilt u zelf het aantal punten en de maximale huurprijs van uw woning controleren? Maak dan gebruik van de Huurprijscheck van de Huurcommissie.

Is in het huurcontract een indexeringsclausule opgenomen? Dan is de jaarlijkse huurverhoging al aan het begin van de huur overeengekomen. 

Maximale huurverhoging zelfstandige woningen

De maximale huurverhoging voor zelfstandige woningen hangt van de inflatie en van uw inkomen. Zelfstandige woningen zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen, appartementen en portiekwoningen.

Maximale huurverhoging 2014

De inflatie over 2013 was 2,5%. Dit betekent per 1 juli 2014 een huurverhoging van maximaal:

  • 4% (inflatie + 1,5%) voor huishoudinkomens tot € 34.085;
  • 4,5% (inflatie + 2%) voor inkomens vanaf € 34.085 tot en met € 43.602;
  • 6,5% (inflatie + 4,0%) voor inkomens boven de € 43.602.

Meer informatie over de inkomensafhankelijke huurverhoging voor huurders.
Meer informatie over de inkomensafhankelijke huurverhoging voor verhuurders

Bezwaar maken tegen huurverhoging

Als u het niet eens bent met een huurverhoging, kunt u bezwaar maken. Ernstig achterstallig onderhoud is geen reden om bezwaar te maken. U kunt dan wel om tijdelijke huurverlaging vragen.

Regels huurverhoging

De verhuurder mag maar 1 keer per 12 maanden de huur verhogen. Daarbij moet hij zich houden aan de maximale huurverhoging. Ook moet hij aan de huurder laten weten dat de huur omhoog gaat. Dit moet hij minstens 2 maanden van tevoren schriftelijk doen. 

Er zijn een paar uitzonderingen op de hoofdregel '1 keer per 12 maanden huurverhoging'.  

Maximale huurverhoging voor kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen

Voor kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen is de maximale huurverhoging per 1 juli 2014 4% (inflatie + 1,5%).

Huurverhoging over kale huurprijs

Het huurverhogingpercentage wordt berekend over de kale huurprijs. Dat is de huurprijs zonder servicekosten en kosten voor nutsvoorzieningen (gas, licht en water). Dit geldt voor alle soorten woonruimte en dus ook voor kamers, woonwagens en (woonwagen)standplaatsen.

Huurverhoging na verbeteren woning

Als de verhuurder de woning opknapt en daarmee het woonplezier vergroot, mag hij de huur tussentijds verhogen. Het moet dan wel gaan om een echte verbetering en niet om gewoon onderhoud.

Als een verhuurder een woning aanpast voor gehandicapten, kan dat een huurverhoging tot gevolg hebben. Door deze aanpassing kan uw woning namelijk meer punten krijgen volgens de puntentelling van de Huurcommissie.

Gevolgen huurverhoging voor huurtoeslag

Als uw huur of eventuele servicekosten wijzigen, kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van uw huurtoeslag.

Geef de nieuwe huurprijs binnen 4 weken aan de Belastingdienst door via Mijn toeslagen.

Maximale huurprijsnorm woningcorporaties

Voor woningcorporaties geldt - naast een maximale huurverhoging per woning - ook nog een maximale huurprijsnorm. Dit is het percentage waarmee de gemiddelde huurprijs per 1 juli mag stijgen. Dit gemiddelde wordt berekend over alle zelfstandige woningen van een corporatie. Voor de periode 1 juli 2014 tot 1 juli 2015 geldt een percentage van 4%.

Voor de berekening van de gemiddelde huurstijging van alle woningen tellen niet mee:

  • de extra huurverhogingen voor huishoudens met een inkomen boven € 34.085,- en € 43.602,-;
  • de huurverhogingen voor kamers, woonwagens of woonwagenstandplaatsen;
  • de huurverhogingen van geliberaliseerde huurcontracten;
  • de huurprijzen van nieuwe huurcontracten;
  • de huurverhogingen na woningverbetering of renovatie.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.