Onderwerp: Huurwoning

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Huurverhoging

Voor huurwoningen geldt een maximale huurverhoging, behalve bij geliberaliseerde huurcontracten. Elk jaar stelt de regering vast met welk percentage de huren maximaal omhoog mogen.

Stijging huurprijzen

In 2015 mogen de huren harder stijgen dan de inflatie. De huur komt op die manier meer in overeenstemming met de kwaliteit van de woning. Voor hogere inkomens kunnen de huren nog sneller stijgen om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Deze maatregel moet de huurprijzen van woningen ook meer in evenwicht brengen met de vraag van de markt. Een verhuurder is niet verplicht om deze inkomensafhankelijke huurverhoging toe te passen.

Lees welke maximale huurverhoging in 2015 op uw situatie van toepassing is.

Bezwaar maken tegen huurverhoging

Als u het niet eens bent met een huurverhoging, kunt u bezwaar maken. Ernstig achterstallig onderhoud is geen reden om bezwaar te maken. U kunt dan wel om tijdelijke huurverlaging vragen.

Regels huurverhoging sociale huurwoningen

Gevolgen huurverhoging voor huurtoeslag

Als uw huur of eventuele servicekosten wijzigen, kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van uw huurtoeslag.

Geef de nieuwe huurprijs binnen 4 weken aan de Belastingdienst door via Mijn toeslagen.

Maximale huurprijsnorm woningcorporaties

Voor woningcorporaties geldt - naast een maximale huurverhoging per woning - ook nog een maximale huurprijsnorm. Dit is het percentage waarmee de gemiddelde huurprijs per 1 juli mag stijgen. Dit gemiddelde wordt berekend over alle zelfstandige woningen van een corporatie. Voor de periode 1 juli 2015 tot 1 juli 2016 geldt een percentage van 2,5%.

Voor de berekening van de gemiddelde huurstijging van alle woningen tellen niet mee:

  • de extra huurverhogingen voor huishoudens met een inkomen boven € 34.229 en € 43.786;
  • de huurverhogingen voor kamers, woonwagens of woonwagenstandplaatsen;
  • de huurverhogingen van geliberaliseerde huurcontracten;
  • de huurprijzen van nieuwe huurcontracten;
  • de huurverhogingen na woningverbetering of renovatie.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.