Wat is een heffingskorting en welke heffingskortingen zijn er?

Een heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting (IB) en premies volksverzekeringen. U kunt in aanmerking komen voor verschillende heffingskortingen. Welke heffingskortingen u krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie.

U kunt zelf nagaan welke heffingskortingen u kunt krijgen.

Algemene heffingskorting

Als u in Nederland woont en loonbelasting of inkomstenbelasting moet betalen, heeft u recht op de algemene heffingskorting. Deze korting is een vast bedrag. Heeft u geen of een laag inkomen, waardoor de korting niet helemaal met de belasting verrekend kan worden? Dan kan de heffingskorting onder bepaalde voorwaarden aan u worden uitbetaald.

Heffingskortingen voor werkenden

 • Arbeidskorting

  U heeft recht op de arbeidskorting als u loon, winst uit een onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden hebt. De hoogte van deze heffingskorting is afhankelijk van de hoogte van uw inkomsten.
 • Levensloopverlofkorting

  U krijgt levensloopverlofkorting als u geld opneemt uit uw levenslooptegoed voor onbetaald verlof. De levensloopverlofkorting is gelijk aan het bedrag dat u opneemt, tot een vastgesteld maximum. Sinds 2012 bouwt u geen levensloopverlofkorting meer op. De opgebouwde levensloopverlofkorting wordt wel verrekend als u levenslooptegoed opneemt.
 • Werkbonus

  De werkbonus is een belastingkorting voor mensen met een laag inkomen. Voorwaarde is, dat u aan het begin van een kalenderjaar ten minste 60, maar nog geen 64 jaar bent. U kunt hiermee sparen om de financiële gevolgen van de stijging van de AOW-leeftijd met ingang van 2013 op te vangen.

Heffingskortingen voor ouders

 • Alleenstaandeouderkorting

  U kunt in aanmerking komen voor de alleenstaandeouderkorting als u alleenstaande ouder bent en voor minstens 1 kind zorgt. Daarnaast moet u aan een aantal andere voorwaarden voldoen.
  Let op: vanaf 1 januari 2015 kunt u geen (aanvullende) alleenstaande ouderkorting meer krijgen. U krijgt hiervoor in de plaats een compensatie van € 2800 per jaar bij het kindgebonden budget (de zogeheten alleenstaande ouderkop).

 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting

  Alleenstaande ouders en minstverdienende partners kunnen deze korting krijgen als zij zorgen voor kinderen jonger dan 12 jaar. De hoogte van de heffingskorting is afhankelijk van uw inkomen.
 • Ouderschapsverlofkorting

  Als u ouderschapsverlof opneemt, kunt u ouderschapsverlofkorting krijgen. U heeft daarvoor een ouderschapsverlofverklaring van uw werkgever nodig. Let op: de ouderschapsverlofkorting verdwijnt op 1 januari 2015. In uw aangifte over 2014 kunt u voor het laatst gebruikmaken van deze heffingskorting.  

Heffingskorting voor ouderen

 • (Alleenstaande)ouderenkorting

  Als u de AOW-leeftijd heeft bereikt, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de ouderenkorting. Uw inkomen moet daarvoor onder een bepaalde grens liggen. Als u alleenstaand bent, kunt u (ook) recht hebben op de alleenstaandeouderenkorting.

Jonggehandicaptenkorting

U kunt de jonggehandicaptenkorting krijgen in de volgende gevallen:

 • U heeft recht op een Wajong-uitkering (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten). U krijgt daarnaast geen ouderenkorting.
 • U heeft recht op een Wajong uitkering. Maar u ontvangt geen Wajong-uitkering omdat u ook ander inkomen heeft.

Heffingskorting voor groen beleggen

Belegt u of uw fiscale partner in 2014 geld in een groenfonds? Dan krijgt u een korting van 0,7% van uw vrijstelling in box 3. De heffingskortingen sociaal-ethisch beleggen, cultureel beleggen en durfkapitaal zijn sinds 1 januari 2013 vervallen.

Heffingskorting automatisch ontvangen of aanvragen

De meeste heffingskortingen worden verrekend met uw loon of uitkering. Uw werkgever of uitkerende instelling regelt dat. Voor deze heffingskortingen hoeft u niets te doen:

 • algemene heffingskorting;
 • arbeidskorting;
 • heffingskortingen voor mensen die AOW ontvangen;
 • tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden;
 • jonggehandicaptenkorting;
 • levensloopverlofkorting.

De overige heffingskortingen vraagt u aan bij de Belastingdienst. Dat kan met het aangifteprogramma op de site van de Belastingdienst.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.