Wat is een heffingskorting en welke heffingskortingen zijn er?

Een heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting (IB) en premies volksverzekeringen. U kunt in aanmerking komen voor verschillende heffingskortingen. Welke heffingskortingen u krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie.

U kunt zelf nagaan welke heffingskortingen u kunt krijgen.

Algemene heffingskorting

Als u in Nederland woont en loonbelasting of inkomstenbelasting moet betalen, heeft u recht op de algemene heffingskorting. Deze korting is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Heeft u geen of een laag inkomen, waardoor de korting niet helemaal met de belasting verrekend kan worden? Dan kan de heffingskorting onder bepaalde voorwaarden aan u worden uitbetaald.

Het kabinet wil de algemene heffingskorting verhogen (PDF, 156 kB). Dit staat in de begroting van het ministerie van Financiën voor 2015. Het gaat om voorgenomen beleid. Dit betekent dat de Eerste en Tweede Kamer de plannen van het kabinet nog moeten goedkeuren.

Heffingskortingen voor werkenden

 • Arbeidskorting

  U heeft recht op de arbeidskorting als u loon, winst uit een onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden hebt. De hoogte van deze heffingskorting is afhankelijk van de hoogte van uw inkomsten.
  Het kabinet wil de arbeidskorting verhogen (PDF, 156 kB). Dit staat in de begroting van het ministerie van Financiën voor 2015. Het gaat om voorgenomen beleid. Dit betekent dat de Eerste en Tweede Kamer de plannen van het kabinet nog moeten goedkeuren.
 • Levensloopverlofkorting

  U krijgt levensloopverlofkorting als u geld opneemt uit uw levenslooptegoed voor onbetaald verlof. De levensloopverlofkorting is gelijk aan het bedrag dat u opneemt, tot een vastgesteld maximum. Sinds 2012 bouwt u geen levensloopverlofkorting meer op. De opgebouwde levensloopverlofkorting wordt wel verrekend als u levenslooptegoed opneemt.
 • Werkbonus

  De werkbonus is een belastingkorting voor mensen met een laag inkomen. Voorwaarde is, dat u aan het begin van een kalenderjaar ten minste 60, maar nog geen 64 jaar bent. U kunt hiermee sparen om de financiële gevolgen van de stijging van de AOW-leeftijd met ingang van 2013 op te vangen.
  Het kabinet wil de werkbonus afschaffen (PDF, 156 kB). Dit staat in de begroting van het ministerie van Financiën voor 2015. Het gaat om voorgenomen beleid. Dit betekent dat de Eerste en Tweede Kamer de plannen van het kabinet nog moeten goedkeuren.

Heffingskortingen voor ouders

 • Alleenstaandeouderkorting

  U kunt in aanmerking komen voor de alleenstaandeouderkorting als u alleenstaande ouder bent en voor minstens 1 kind zorgt. Daarnaast moet u aan een aantal andere voorwaarden voldoen.
  Let op: vanaf 1 januari 2015 kunt u geen (aanvullende) alleenstaande ouderkorting meer krijgen. U krijgt hiervoor in de plaats een compensatie van € 2800 per jaar bij het kindgebonden budget (de zogeheten alleenstaande ouderkop).

 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting

  Alleenstaande ouders en minstverdienende partners kunnen deze korting krijgen als zij zorgen voor kinderen jonger dan 12 jaar. De hoogte van de heffingskorting is afhankelijk van uw inkomen.
 • Ouderschapsverlofkorting

  Als u ouderschapsverlof opneemt, kunt u ouderschapsverlofkorting krijgen. U heeft daarvoor een ouderschapsverlofverklaring van uw werkgever nodig. Let op: de ouderschapsverlofkorting verdwijnt op 1 januari 2015. In uw aangifte over 2014 kunt u voor het laatst gebruikmaken van deze heffingskorting.  

Heffingskorting voor ouderen

 • (Alleenstaande)ouderenkorting

  Als u de AOW-leeftijd heeft bereikt, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de ouderenkorting. Uw inkomen moet daarvoor onder een bepaalde grens liggen. Als u alleenstaand bent, kunt u (ook) recht hebben op de alleenstaandeouderenkorting.
  Het kabinet wil de ouderenkorting verlagen (PDF, 156 kB). Dit staat in de begroting van het ministerie van Financiën voor 2015. Het gaat om voorgenomen beleid. Dit betekent dat de Eerste en Tweede Kamer de plannen van het kabinet nog moeten goedkeuren.

Jonggehandicaptenkorting

U kunt de jonggehandicaptenkorting krijgen in de volgende gevallen:

 • U heeft recht op een Wajong-uitkering (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten). U krijgt daarnaast geen ouderenkorting.
 • U heeft recht op een Wajong uitkering. Maar u ontvangt geen Wajong-uitkering omdat u ook ander inkomen heeft.

Heffingskorting voor groen beleggen

Belegt u of uw fiscale partner in 2014 geld in een groenfonds? Dan krijgt u een korting van 0,7% van uw vrijstelling in box 3. De heffingskortingen sociaal-ethisch beleggen, cultureel beleggen en durfkapitaal zijn sinds 1 januari 2013 vervallen.

Heffingskorting automatisch ontvangen of aanvragen

De meeste heffingskortingen worden verrekend met uw loon of uitkering. Uw werkgever of uitkerende instelling regelt dat. Voor deze heffingskortingen hoeft u niets te doen:

 • algemene heffingskorting;
 • arbeidskorting;
 • heffingskortingen voor mensen die AOW ontvangen;
 • tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden;
 • jonggehandicaptenkorting;
 • levensloopverlofkorting.

De overige heffingskortingen vraagt u aan bij de Belastingdienst. Dat kan met het aangifteprogramma op de site van de Belastingdienst.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.