Kindgebonden budget

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Kindgebonden budget is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Het bestaat naast de kinderbijslag. Ouders die voor kindgebonden budget in aanmerking komen, krijgen vanzelf bericht van de Belastingdienst.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.