Kindgebonden budget

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Kindgebonden budget is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Het bestaat naast de kinderbijslag. Ouders die voor kindgebonden budget in aanmerking komen, krijgen vanzelf bericht van de Belastingdienst. Heeft u geen bericht ontvangen en denkt u dat u over 2013 wel recht heeft op kindgebonden budget? Dan kunt u dit nog aanvragen bij de Belastingdienst.  

De Rijksoverheid. Voor Nederland.