Luchtvaart

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

De luchtvaart verbindt Nederland direct met de belangrijkste economische centra in de wereld. Het verbindingennetwerk moet daarom met haar bestemmingen en frequentie aansluiten bij de behoeften van de regionale en Nederlandse economie. De Nederlandse luchtvaart moet hoge prestaties leveren op het gebied van duurzaamheid en kwaliteit voor consumenten. Schoon, stil en zuinig zijn daarbij de uitgangspunten.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.