Dubbele nationaliteit

Naast de Nederlandse nationaliteit kunt u nog andere nationaliteiten hebben. Soms moet u kiezen tussen de Nederlandse of de andere nationaliteit.

Dubbele nationaliteit bij geboorte

In sommige gevallen kunt u al bij uw geboorte een dubbele nationaliteit hebben.

  • Sommige landen hebben de regel dat een kind de nationaliteit krijgt van een land als het wordt geboren op het grondgebied van dat land.
  • Als een kind ouders heeft met verschillende nationaliteiten, kan het gebeuren dat het kind bij de geboorte de nationaliteit van beide ouders krijgt.

Dubbele nationaliteit via optieprocedure

Als u via de optieprocedure Nederlander wordt, bent u niet verplicht afstand te doen van uw oorspronkelijke nationaliteit. Alleen meerderjarigen die sinds hun 4e levensjaar in Nederland wonen, moeten wel verplicht afstand doen van hun oorspronkelijke nationaliteit.

De wetgeving van het land van uw huidige nationaliteit bepaalt of u die nationaliteit automatisch verliest, moet houden of mag houden. In dat laatste geval kan het zijn dat de Nederlandse overheid u verplicht uw eerste nationaliteit op te geven. Dat heet de afstandsplicht.

2e nationaliteit komt niet meer in bevolkingsregistratie

Sinds 6 januari 2014 wordt de 2e of volgende nationaliteit niet meer opgenomen in de bevolkingsregistratie. Heeft u naast de Nederlandse nationaliteit ook een 2e nationaliteit? Dan komt die 2e nationaliteit niet meer in het bevolkingsregister als u zich laat inschrijven. Andere nationaliteiten die al in de bevolkingsadministratie staan, worden op een later tijdstip geschrapt.

Afstand doen van nationaliteit bij naturalisatie

Als u meer nationaliteiten heeft, is het niet altijd duidelijk wat uw rechtspositie is. Zo moet u misschien de dienstplicht vervullen in het land van herkomst. De Nederlandse overheid wil dubbele nationaliteiten zoveel mogelijk beperken. De rechtspositie van een burger is dan duidelijker. Daarom zijn mensen die via naturalisatie Nederlander willen worden verplicht om afstand te doen van hun oorspronkelijke nationaliteit, als dat mogelijk is. Dit heet afstandsplicht.  

Uitzonderingen op afstandsplicht

Er zijn verschillende situaties waarin u geen afstand hoeft de doen van uw oorspronkelijke nationaliteit:

  • Het land van herkomst bepaalt de nationaliteit. Ook bepaalt ieder land zelf wanneer iemand de nationaliteit verliest. Voor burgers uit Griekenland en Marokko is het bijvoorbeeld juridisch niet mogelijk de nationaliteit af te staan.
  • Als u getrouwd bent met een Nederlander, mag u uw eigen nationaliteit houden. Dit geldt ook bij een geregistreerd partnerschap.
  • Vluchtelingen die genaturaliseerd willen worden, mogen hun oorspronkelijke nationaliteit houden. Ze moeten erkend vluchteling zijn in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten.

Verdrag ter voorkoming van dubbele nationaliteit

De regels voor dubbele nationaliteiten zijn beschreven in het verdrag ter voorkoming van dubbele nationaliteit.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.