Stadhuis Schiedam, afdeling burgerzaken

Burgerservicenummer (BSN)

Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer voor iedereen die ingeschreven staat in de Basisregistratie personen (BRP). Uw BSN staat onder andere op uw paspoort, rijbewijs en identiteitskaart. Het BSN vervangt in veel gevallen het sofinummer en bestaat uit dezelfde reeks cijfers.

Eenmalig gegevens verstrekken

Het BSN ondersteunt de foutloze uitwisseling van gegevens door overheidsorganisaties. Het nummer wordt gebruikt in de Basisregistratie personen (BRP). Met het BSN kunnen die overheden zelf uw gegevens opzoeken en hoeft u ze niet bij elke overheidsorganisatie opnieuw aan te leveren.

U heeft geen ander nummer dan uw BSN nodig voor uw contacten met de overheid. Alleen als het gebruik van een ander nummer bij wet is vastgelegd, hoeft een overheidsorganisatie het BSN niet te gebruiken.

BSN voorkomt identiteitsfraude

Het BSN is strikt persoonlijk. Uitwisseling van burgerservicenummers is wettelijk niet toegestaan. Het BSN is veiliger tegen identiteitsfraude (zich voordoen als een andere persoon, bijvoorbeeld door gebruik te maken van het BSN van die ander) dan het oude sofinummer.

BSN aanvragen

Het BSN hoeft u niet speciaal aan te vragen. Wie zich inschrijft in de BRP en geen sofinummer heeft, ontvangt een BSN bij inschrijving. Bijvoorbeeld bij de aangifte van een pasgeboren kind, of als u voor het eerst in Nederland komt wonen. Heeft u (nog) geen document waarop het BSN van uw kind staat? De gemeente kan u een uittreksel geven met hierop het BSN van uw kind. Is uw kind niet ingeschreven in de BRP maar heeft het wel een sofinummer, dan kunt u een verklaring verkrijgen bij de Belastingdienst.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.