Prinsjesdag

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Op 16 september 2014 is het weer Prinsjesdag (de 3e dinsdag van september). De regering maakt op deze dag haar plannen voor 2015 bekend. Koning Willem-Alexander zal in de Ridderzaal de Troonrede uitspreken. Daarna wordt het koffertje met de Miljoenennota en de rijksbegroting door de minister van Financiën aan het parlement aangeboden.

De Miljoenennota 2014, het Belastingplan 2014 en de begrotingen van de ministeries staan bij elkaar op de pagina Prinsjesdagstukken.

Wat is Prinsjesdag?

Wat is prinsjesdag?
 • Download deze video

 • Uitgeschreven tekst

  VOICE-OVER: Op de derde dinsdag van september is het Prinsjesdag.
  De koning rijdt in de Gouden Koets naar de Ridderzaal op het Binnenhof in Den Haag.

  (Een animatie.)

  In de Ridderzaal zitten alle ministers, staatssecretarissen leden van de Eerste en Tweede Kamer en andere genodigden.
  De Eerste en de Tweede Kamer vormen samen de Staten-Generaal.
  Met het voorlezen van de Troonrede opent de koning het nieuwe parlementaire vergaderjaar van de Staten-Generaal.
  In de Troonrede gaat de koning in op de plannen van de regering voor het komende jaar.
  En dan is er het koffertje.
  Daarop staat in gouden letters 'Derde dinsdag in september'.
  Dat koffertje is van de minister van Financiën.
  De minister gaat ermee naar de Tweede Kamer, en dat gebeurt na de Troonrede.
  De minister opent het koffertje op de regeringstafel.
  Wat zit er in het koffertje?
  De rijksbegroting en de Miljoenennota.
  De rijksbegroting bestaat uit afzonderlijke begrotingen van alle ministeries.
  Dit zijn wetsvoorstellen die nog door de Eerste en Tweede Kamer behandeld moeten worden.
  In het koffertje zit ook de Miljoenennota.
  Dat is een toelichting op de rijksbegroting.
  In de Miljoenennota staan de belangrijkste plannen en keuzes van de regering.
  De verwachte inkomsten en de geplande uitgaven van de overheid zijn op een rij gezet.
  De inkomsten bestaan voor het grootste deel uit belastingen en premies.
  Maar bijvoorbeeld ook uit de verkoop van aardgas.
  Bij 'uitgaven' staan de voorzieningen waaraan het geld wordt uitgegeven zoals onderwijs, sociale zekerheid, zorg en veiligheid.
  De Miljoenennota gaat ook in op de nationale en internationale economische situatie en geeft een toelichting op de financiële situatie van Nederland.
  Vlak na Prinsjesdag is het de beurt aan de Tweede Kamer om op de plannen te reageren.
  Alle ministers en staatssecretarissen komen dan naar de Tweede Kamer voor een debat.
  Dit noemen ze de Algemene Beschouwingen.
  Er wordt in grote lijnen gedebatteerd over het kabinetsbeleid voor het komende jaar.
  De minister-president voert het woord namens het kabinet.
  In oktober zijn de Algemene Financiële Beschouwingen.
  Dit is een debat met de minister van Financiën over de Miljoenennota en het begrotingsbeleid.
  In de maanden daarna worden de begrotingen van alle departementen afzonderlijk behandeld en besproken.
  En als de Kamerleden hebben ingestemd met de plannen, kunnen ze worden uitgevoerd.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.