Staatsdeelnemingen

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

De overheid heeft aandelen in 38 Nederlandse bedrijven. Waaronder enkele grote ondernemingen die van strategisch belang zijn voor de Nederlandse economie. Bedrijven waarin de overheid aandelen heeft worden staatsdeelnemingen genoemd. Voorbeelden zijn Schiphol en de NS. Als aandeelhouder heeft de Staat bepaalde bevoegdheden en zeggenschapsrechten in deze bedrijven. De Staat heeft in deze bedrijven geïnvesteerd vanwege de publieke belangen die met deze bedrijven zijn gemoeid. 

De Rijksoverheid. Voor Nederland.