Onderwerp: Taal en rekenen

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Documenten en publicaties - Taal en rekenen

77 documenten en publicaties over Taal en rekenen

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Beantwoording Kamervragen over kritiek op de rekentoets

Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Jadnanansing (PvdA) over de kritiek op de rekentoets van een ...

Kamerstuk: Kamervragen | 18-12-2014 | OCW

Aanbiedingsbrief bij 'Balans van het Engels aan het einde van het speciaal basisonderwijs' en 'Balans van het reken-wiskundeonderwijs in het speciaal basisonderwijs 4'

Aanbiedingsbrief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer bij twee rapporten in de reeks periodieke peiling ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-11-2014 | OCW

Wat is de rekentoets voor het voortgezet onderwijs?

Vanaf het schooljaar 2013-2014 is de rekentoets verplicht in het eindexamenjaar van het voortgezet onderwijs. De rekentoets telt ...

Vraag en antwoord | OCW

Balans van de spreekvaardigheid in het basis- en speciaal basisonderwijs

Uitkomsten van een peiling in 2010 in groep 8, groep 5 en de eindgroep van het speciaal basisonderwijs.

Rapport | 15-07-2014 | OCW

Balans van de leesvaardigheid in het basis- en speciaal basisonderwijs

Uitkomsten van peilingen in 2011 en 2012 in groep 8, groep 5 en de eindgroep van het speciaal basisonderwijs.

Rapport | 15-07-2014 | OCW

Balans van de taalverzorging en grammatica in het basis- en speciaal basisonderwijs

Een uitgave van Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling 2014 met de uitkomsten van een peiling die in het voor- en najaar ...

Rapport | 15-07-2014 | OCW

Aanbiedingsbrief bij 3 rapporten in de reeks Periodieke Peilingen van het Onderwijs (PPON)

Brief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer bij de volgende 3 rapporten: Balans van de taalverzorging en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-07-2014 | OCW

Voortgangsrapportage invoering referentieniveaus taal en rekenen 2014

Invoering centrale toetsing en examinering referentieniveaus nederlandse taal en rekenen.

Rapport | 13-06-2014 | OCW

Kamerbrief over voortgangsrapportage invoering referentieniveaus taal en rekenen 2014

Brief van staatssecretaris Dekker (OCW) en minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer over de voortgangsrapportage invoering ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-06-2014 | OCW

Aanbieding rapporten over rekenen vo en mbo

Aanbiedingsbrief van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) aan de Tweede Kamer bij 3 rapporten over rekenen ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-05-2014 | OCW

De Rijksoverheid. Voor Nederland.