Onderwerp: Taal en rekenen

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Documenten en publicaties - Taal en rekenen

94 documenten en publicaties over Taal en rekenen

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Kamerbrief Voortgangsrapportage invoering referentieniveaus rekenen 2015

Minister Bussemaker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de zevende voortgangsrapportage invoering referentieniveaus taal en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-06-2015 | OCW

Resultaten rekentoets 2014

Hieronder staan de resultaten van de verplichte rekentoets 2014 in het voortgezet onderwijs.

Publicatie | 06-05-2015 | OCW

Resultaten rekentoets 2014 – vmbo-bb

Gemiddelde cijfers en voldoendepercentages voor de rekentoets in 2014 van vmbo-bb-afdelingen van school. In 2014 ging het om de 2F ...

Publicatie | 06-05-2015 | OCW

Resultaten rekentoets 2014 – vmbo-kb

Gemiddelde cijfers en voldoendepercentages voor de rekentoets in 2014 van vmbo-kb-afdelingen van scholen. Van scholen waar minder ...

Publicatie | 06-05-2015 | OCW

Resultaten rekentoets 2014 – vmbo-gt

Gemiddelde cijfers en voldoendepercentages voor de rekentoets in 2014 van vmbo-gt-afdelingen van scholen. Van scholen waar minder ...

Publicatie | 06-05-2015 | OCW

Resultaten rekentoets 2014 – havo

Gemiddelde cijfers en voldoendepercentages voor de rekentoets in 2014 van havo-afdelingen van scholen. Van scholen waar minder dan ...

Publicatie | 06-05-2015 | OCW

Resultaten rekentoets 2014 – vwo

Gemiddelde cijfers en voldoendepercentages voor de rekentoets in 2014 van vwo-afdelingen van scholen. Van scholen waar minder dan ...

Publicatie | 06-05-2015 | OCW

Resultaten rekentoets 2014 op schoolniveau

Gemiddelde cijfers en voldoendepercentages voor de rekentoets in 2014 van scholen in het voortgezet onderwijs. Van scholen waar ...

Publicatie | 06-05-2015 | OCW

Kamerbrief over voldoendepercentages rekentoets vo

Staatssecretaris Dekker (OCW) geeft op verzoek van de Tweede Kamer inzicht in welk percentage leerlingen op scholen een voldoende ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-05-2015 | OCW

Kamerbrief over rapport 'Opbrengstgericht werken aan taal en rekenen in het voortgezet onderwijs'

Staatssecretaris Dekker (OCW) biedt de Tweede Kamer het rapport 'Opbrengstgericht werken aan taal en rekenen in het voortgezet ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-04-2015 | OCW

De Rijksoverheid. Voor Nederland.