Onderwerp: Taal en rekenen

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Documenten en publicaties - Taal en rekenen

60 documenten en publicaties over Taal en rekenen

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Rekentoets niet meetellen'

Antwoorden van staatssecretaris Dekker (OCW) op vragen van het Kamerlid Jadnanansing (PvdA) over het bericht ‘Rekentoets niet ...

Kamerstuk: Kamervragen | 07-04-2014 | OCW

Wetsvoorstel specifieke uitkering educatie

Voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake het invoeren ...

Kamerstuk: Voorstel van wet | 04-04-2014 | OCW

Nader rapport voorstel specifieke uitkering educatie

Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet participatiebudget en de Wet educatie en ...

Kamerstuk: Nader rapport | 04-04-2014 | OCW

Advies Raad van State wetsvoorstel specifieke uitkering educatie

Advies van de Raad van State over het wetsvoorstel tot wijziging van onder meer de Wet participatiebudget en de Wet educatie en ...

Kamerstuk: Advies Raad van State | 14-03-2014 | OCW

Beantwoording vragen over plan van aanpak verbetering rekenvaardigheden

Brief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer met reactie op de vragen in het kader van het schriftelijk overleg met de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-03-2014 | OCW

Verslag houdende lijst van vragen en antwoorden

Beantwoording vragen van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het cijfer rekenen op een bijlage bij de ...

Kamerstuk: Kamervragen | 12-03-2014 | OCW

Aanbiedingsbrief bij het ontwerp van het Toetsbesluit PO

Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer bij het ontwerp van het Toetsbesluit PO. Eenzelfde brief is ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-01-2014 | OCW

Kamerbrief over deelname vertegenwoordiger College voor Examens

Brief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer over het verlenen van toestemming om een vertegenwoordiger van het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-11-2013 | OCW

Kamerbrief over de vermelding van het cijfer van de rekentoets

Brief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer over de vermelding van het cijfer van de rekentoets.

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-11-2013 | OCW

Kamerbrief over plan van aanpak verbetering rekenvaardigheden

Brief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer over het plan van aanpak rond de verbetering van rekenvaardigheden.

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-11-2013 | OCW

De Rijksoverheid. Voor Nederland.