Onderwerp: Taal en rekenen

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Documenten en publicaties - Taal en rekenen

75 documenten en publicaties over Taal en rekenen

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Wat is de rekentoets voor het voortgezet onderwijs?

Vanaf het schooljaar 2013-2014 is de rekentoets verplicht in het eindexamenjaar van het voortgezet onderwijs. De rekentoets telt ...

Vraag en antwoord | OCW

Balans van de leesvaardigheid in het basis- en speciaal basisonderwijs

Uitkomsten van peilingen in 2011 en 2012 in groep 8, groep 5 en de eindgroep van het speciaal basisonderwijs.

Rapport | 15-07-2014 | OCW

Balans van de taalverzorging en grammatica in het basis- en speciaal basisonderwijs

Een uitgave van Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling 2014 met de uitkomsten van een peiling die in het voor- en najaar ...

Rapport | 15-07-2014 | OCW

Balans van de spreekvaardigheid in het basis- en speciaal basisonderwijs

Uitkomsten van een peiling in 2010 in groep 8, groep 5 en de eindgroep van het speciaal basisonderwijs.

Rapport | 15-07-2014 | OCW

Aanbiedingsbrief bij 3 rapporten in de reeks Periodieke Peilingen van het Onderwijs (PPON)

Brief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer bij de volgende 3 rapporten: Balans van de taalverzorging en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-07-2014 | OCW

Voortgangsrapportage invoering referentieniveaus taal en rekenen 2014

Invoering centrale toetsing en examinering referentieniveaus nederlandse taal en rekenen.

Rapport | 13-06-2014 | OCW

Kamerbrief over voortgangsrapportage invoering referentieniveaus taal en rekenen 2014

Brief van staatssecretaris Dekker (OCW) en minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer over de voortgangsrapportage invoering ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-06-2014 | OCW

Aanbieding rapporten over rekenen vo en mbo

Aanbiedingsbrief van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) aan de Tweede Kamer bij 3 rapporten over rekenen ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-05-2014 | OCW

Advies over uitwerking referentieniveaus rekenen in toetsen en examens

Advies over de uitwerking van de referentieniveaus 2F en 3F voor rekenen in toetsen en examens.

Rapport | 26-05-2014 | OCW

Startrapportage intensiveringstraject rekenen vo

Startrapportage van het intensiveringstraject rekenen voortgezet onderwijs (vo) van het Steunpunt taal en rekenen vo.

Rapport | 26-05-2014 | OCW

De Rijksoverheid. Voor Nederland.