Onderwerp: Taal en rekenen

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Documenten en publicaties - Taal en rekenen

83 documenten en publicaties over Taal en rekenen

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

De rekentoets VO 2015 voor scholieren

10 vragen en antwoorden voor scholieren over de rekentoets voortgezet onderwijs 2015.

Brochure | 17-03-2015 | OCW

De rekentoets VO 2015 voor docenten

10 vragen en antwoorden voor docenten over de rekentoets voortgezet onderwijs 2015.

Brochure | 17-03-2015 | OCW

Leerplan voor het funderend onderwijs voor de toekomst

Rapport waarbij de onderwijsinhoud van het primair en voortgezet onderwijs in zijn geheel tegen het licht wordt gehouden.

Rapport | 27-01-2015 | OCW

Kamerbrief over algemene onderwijsinhoud en over Engels op de basisschool

Brief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Eerste Kamer over de onderwijsinhoud van het primair en voortgezet onderwijs in het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-01-2015 | OCW

Over rekenen gesproken, het vervolg

Tweede rapportage Intensiveringstraject rekenen mbo.

Rapport | 26-01-2015 | OCW

Aanbiedingsbrief bij rapport Intensiveringstraject rekenen mbo

Brief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer over het Intensiveringstraject rekenen mbo.

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-01-2015 | OCW

Beantwoording Kamervragen over kritiek op de rekentoets

Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Jadnanansing (PvdA) over de kritiek op de rekentoets van een ...

Kamerstuk: Kamervragen | 18-12-2014 | OCW

Aanbiedingsbrief bij 'Balans van het Engels aan het einde van het speciaal basisonderwijs' en 'Balans van het reken-wiskundeonderwijs in het speciaal basisonderwijs 4'

Aanbiedingsbrief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer bij twee rapporten in de reeks periodieke peiling ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-11-2014 | OCW

Wat is de rekentoets voor het voortgezet onderwijs?

Vanaf het schooljaar 2013-2014 is de rekentoets verplicht in het eindexamenjaar van het voortgezet onderwijs. De rekentoets telt ...

Vraag en antwoord | OCW

Balans van de spreekvaardigheid in het basis- en speciaal basisonderwijs

Uitkomsten van een peiling in 2010 in groep 8, groep 5 en de eindgroep van het speciaal basisonderwijs.

Rapport | 15-07-2014 | OCW

De Rijksoverheid. Voor Nederland.