Samenlevingscontract

Een samenlevingscontract is een overeenkomst waarin u afspraken maakt over het samenwonen. Bijvoorbeeld over de kosten van de huishouding. U mag met meer personen tegelijk een samenlevingscontract hebben.

Afspraken samenlevingscontract

U kunt in een samenlevingscontract afspraken maken over bijvoorbeeld:

  • de verdeling van de kosten van boodschappen, kleding, woonlasten enzovoort;
  • de bankrekening(en);
  • de kosten voor het verzorgen en opvoeden van kinderen;
  • de verdeling van de bezittingen als u uit elkaar gaat;
  • een verblijvingsbeding. De gemeenschappelijke bezittingen worden dan na het overlijden van een partner van de andere partner.

Samenlevingscontract opstellen

U kunt samen een samenlevingscontract maken of laten opstellen bij de notaris. In sommige gevallen moet u een notarieel samenlevingscontract laten opstellen. Bijvoorbeeld om partnerpensioen te ontvangen.

Voorwaarden notarieel samenlevingscontract

Voor het afsluiten van een samenlevingscontract bij de notaris moeten de partners voldoen aan voorwaarden:

  • ze moeten ouder zijn dan 18 jaar (meerderjarig);
  • ze mogen niet onder curatele staan;
  • ze moeten zich houden aan de regels van de wet. Houdt iemand zich niet aan deze regels, dan pleegt hij een strafbaar feit. Voorbeelden van strafbare feiten zijn bedreiging, verkeersovertredingen, mishandeling, enzovoort.

Aan het opstellen van een notariële akte zijn kosten verbonden. De kosten kunnen per notaris verschillen.

Samenlevingscontract en kinderen

Wanneer partners een samenlevingscontract hebben en een kind krijgen, wordt de vrouw automatisch de moeder. De man moet het kind eerst erkennen om de officiële vader te worden. Daarvoor moet hij naar de ambtenaar van de burgerlijke stand, of naar een notaris.

Beƫindigen samenlevingscontract en alimentatie

Bij de beëindiging van een samenlevingscontract ontvangt de (ex)partner niet automatisch partneralimentatie. Behalve als dit in het samenlevingscontract staat. Is dit niet geregeld in het contract en wil een van de partners alimentatie? Dan moet de rechter hierover een uitspraak doen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.