Samenlevingsvormen

Wie zijn relatie officieel wil regelen, kan trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaan of een samenlevingscontract opstellen. Partners kunnen ook samenwonen zonder dit officieel vast te leggen.

Trouwen en geregistreerd partnerschap

Het huwelijk en het geregistreerd partnerschap zijn in veel opzichten gelijk. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap leggen partners hun relatie vast bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De partners krijgen een aantal rechten en plichten ten opzichte van elkaar. Zoals het recht om elkaars achternaam te gebruiken en de plicht elkaar te onderhouden.

Samenlevingscontract

In het samenlevingscontract maken mensen afspraken over zaken die te maken hebben met samenwonen. Bijvoorbeeld over de kosten van elkaars levensonderhoud en de verdeling van de kosten van de huishouding. Maar ook over het gebruik van bankrekeningen en zaken als het verdelen van bezittingen bij beëindiging van de relatie.

Partners kunnen samen een samenlevingscontract maken of laten opstellen bij de notaris. Mensen die gaan samenwonen zijn niet verplicht een samenlevingscontract op te stellen. In sommige gevallen is een notarieel samenlevingscontract wel verplicht. Bijvoorbeeld om partnerpensioen te ontvangen.

Samenwonen zonder contract

Partners kunnen er voor kiezen om hun relatie niet formeel vast te leggen. Zij hoeven elkaar dan niet te onderhouden. Maar ze hebben ook geen recht op alimentatie of een erfenis.

Samenwonen zonder contract kan wel gevolgen hebben. Zo verbinden veel overheidsintanties regels aan samenwonen met een gezamenlijke huishouding. Bijvoorbeeld bij uitkeringen en belastingen. Partners die langer dan 6 maanden samenwonen, kunnen fiscale partners van elkaar worden. Zij kunnen hun gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten verdelen.

Samenlevingsvormen en kinderen

Een kind dat wordt geboren in een huwelijk van een man en een vrouw, krijgt automatisch beide echtgenoten als ouder. Ook als de man niet de biologische vader is. Bij alle andere samenlevingsvormen is dit niet zo. Familierechtelijke betrekkingen met de partner van de moeder of vader ontstaan dan niet automatisch. Hiervoor moet de partner eerst het kind erkennen of adopteren.

Geldzaken voor partners

Op wijzeringeldzaken.nl staat welke geldzaken u moet regelen bij samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap. Het gaat dan om geldzaken als een erfenis, pensioen en verzekeringen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.