Samenlevingsvormen

Wilt u uw relatie officieel regelen, dan kunt u trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaan of een samenlevingscontract opstellen. U kunt ook gaan samenwonen zonder zonder een contract op te stellen. 

Trouwen en geregistreerd partnerschap

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap legt u uw relatie vast bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. U en uw partner krijgen een aantal rechten en plichten ten opzichte van elkaar. Zoals het recht om elkaars achternaam te gebruiken en de plicht elkaar te onderhouden. 

Samenlevingscontract

In het samenlevingscontract maakt u afspraken over het samenwonen. Bijvoorbeeld over de verdeling van huishoudelijke kosten. Of over de verdeling van bezittingen als de relatie eindigt. 

U kunt samen een samenlevingscontract maken of laten opstellen bij de notaris. In sommige gevallen is dit zelfs verplicht. Bijvoorbeeld om partnerpensioen te kunnen ontvangen.

Gevolgen samenwonen zonder contract

U kunt ervoor kiezen om uw relatie niet formeel vast te leggen. U hoeft elkaar dan niet te onderhouden. Maar u heeft dan ook geen recht op alimentatie of een erfenis. 

Samenwonen zonder contract kan wel gevolgen hebben. Zo verbinden veel overheidsinstanties regels aan samenwonen met een gezamenlijke huishouding. Bijvoorbeeld bij uitkeringen en belastingen.  

Als u en uw partner langer dan 6 maanden samenwonen, kunt u fiscale partners van elkaar worden. U kunt dan uw gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten verdelen.

Samenlevingsvormen en kinderen

Een kind dat wordt geboren uit een huwelijk of een geregistreerd partnerschap  tussen man en vrouw, krijgt automatisch beide echtgenoten als ouder. Ook als de man niet de biologische vader is. Of als de moeder draagmoeder is.

Bij alle andere samenlevingsvormen is dit niet zo. Het ouderschap ontstaat dan niet automatisch. De partner van de vrouw die het kind krijgt, moet eerst het kind erkennen of adopteren.

Geldzaken voor partners

Op wijzeringeldzaken.nl staat welke geldzaken u moet regelen bij samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap. Het gaat dan om geldzaken als een erfenis, pensioen en verzekeringen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.