Trouwen en geregistreerd partnerschap

Met een huwelijk of geregistreerd partnerschap leggen partners hun relatie officieel vast bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. In Nederland kunnen een man en een vrouw, 2 mannen of 2 vrouwen met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan.

Voorwaarden trouwen en geregistreerd partnerschap

Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • U en uw partner moeten 18 jaar of ouder zijn.
  • U en uw partner mogen niet met iemand anders zijn getrouwd of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • Staat u onder curatele? Dan heeft u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
  • Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Het gaat dan om ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen en broers en zussen.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden? De minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) kan u toestemming geven om toch te trouwen of een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als een minderjarige zwanger is. Of als de personen die willen trouwen broer en zus zijn door adoptie of erkenning. Dit heet huwelijksdispensatie.

Rechten en plichten trouwen en geregistreerd partnerschap

Echtgenoten en geregistreerde partners hebben rechten en plichten ten opzichte van elkaar. Bijvoorbeeld het recht op alimentatie als de relatie wordt beëindigd. Of het recht op een erfenis als de partner overlijdt.

Ook mogen echtgenoten of geregistreerde partners elkaars achternaam gebruiken. Onderstaande infographic beschrijft alle situaties voor het kiezen van de achternaam. Kunt u de infographic niet openen op uw computer? U kunt de informatie ook lezen in het informatieblad Keuze van de achternaam.

Achternaam kiezen

De keuze van
de achternaam

Start animatie

Voor het krijgen en gebruiken van de achternaam bestaan wettelijke regels. In het kort komen de regels hierop neer:

• Ouders kunnen samen de achternaam van hun kind(eren) kiezen, die van de moeder óf die van de vader.

• Zowel de vrouw als de man mag tijdens en na het huwelijk de achternaam van de echtgenoot gebruiken in het dagelijks verkeer. Ook partners die hun relatie hebben laten registreren bij de burgerlijke stand mogen dit doen.

In deze animatie ziet u de meest voorkomende situaties. Vindt u uw situatie niet terug of heeft u meer vragen? Lees dan het informatieblad Keuze van de achternaam (elders op deze site) of bel naar Informatie Rijksoverheid, telefoonnummer 1400.

Kies uw situatie

Vragen?

1400 lokaal tarief

Maandag t/m vrijdag, van 8 tot 20 uur

Start animatie
Voornaam
Achternaam

Als u alleenstaand bent, dan draagt u uw eigen achternaam of de achternaam uit uw vorig huwelijk/ geregistreerd partnerschap.

Volgende stap

Is een moeder niet getrouwd en heeft ze een kind dat niet wordt erkend? Dan kan het kind uitsluitend de naam van de moeder krijgen.

Volgende stap
J. Molenaar
S. Saygun

Ongetrouwde partners houden ieder hun eigen naam.

Volgende stap
Saygun
Molenaar

Wordt er een kind geboren, dan kan het kind uitsluitend de naam van de biologische moeder krijgen (de vrouwelijke partner kan het kind namelijk niet erkennen).

Volgende stap

Gehuwde of geregistreerde partners mogen elkaars achternaam gebruiken. Ook nadat ze uit elkaar zijn gegaan. Als een van de ex-partners hertrouwt of een nieuw geregistreerd partnerschap aangaat, mag hij/zij niet meer de achternaam van de andere ex-partner gebruiken.

Volgende stap
J. Molenaar
S. Saygun

Ongetrouwde partners houden ieder hun eigen naam.

Volgende stap
Saygun
Molenaar

Wordt er een kind geboren en erkent de vader het kind? Dan kunnen ouders de keuze voor de achternaam doen op het moment van erkenning. Wordt het kind niet erkend door de vader, dan krijgt het kind de achternaam van de moeder.

Volgende stap

Als ongetrouwde ouders een keuze hebben gemaakt voor de achternaam van het eerste kind, dan geldt die keuze ook voor de volgende kinderen.

Volgende stap

Gehuwde of geregistreerde partners mogen elkaars achternaam gebruiken. Ook nadat ze uit elkaar zijn gegaan. Als een van de ex-partners hertrouwt of een nieuw geregistreerd partnerschap aangaat, mag hij/zij niet meer de achternaam van de andere ex-partner gebruiken.

Volgende stap
J. Molenaar
S. Saygun

Ongetrouwde partners houden ieder hun eigen naam.

Volgende stap

Gehuwde of geregistreerde partners mogen elkaars achternaam gebruiken. Ook nadat ze uit elkaar zijn gegaan. Als een van de ex-partners hertrouwt of een nieuw geregistreerd partnerschap aangaat, mag hij/zij niet meer de achternaam van de andere ex-partner gebruiken.

Volgende stap
J. Molenaar
S. Saygun
J. & S.
Molenaar - Saygun
J. & S.
Saygun - Molenaar
J.
Saygun
S. Saygun -
Molenaar
J. Saygun -
Molenaar
S.
Molenaar

Partners mogen elkaars achternaam dragen. Daarbij zijn diverse mogelijkheden. Samenvoeging van beide achternamen tot één naam is niet mogelijk.

Volgende stap
Saygun
Molenaar

Wordt er tijdens het huwelijk een kind geboren? Dan komt onder voorwaarden een kind automatisch onder gezag van moeder en partner en kunnen zij uit één van hun achternamen kiezen.

Volgende stap

Deze keuze is eenmalig en geldt voor alle volgende kinderen in het gezin. Naamskeuze kan gedaan worden vóór de geboorte, maar uiterlijk bij aangifte bij de gemeente. Als u niet aangeeft welke naam het kind moet krijgen, dan krijgt het kind automatisch de naam van de biologische moeder.

Volgende stap

Gehuwde partners mogen elkaars achternaam gebruiken. Ook nadat ze uit elkaar zijn gegaan. Als een van de ex-partners hertrouwt of een nieuw geregistreerd partnerschap aangaat, mag hij/zij niet meer de achternaam van de andere ex-partner gebruiken.

Volgende stap
J. Molenaar
S. Saygun
J. & S.
Molenaar - Saygun
J. & S.
Saygun - Molenaar
J.
Saygun
S. Saygun -
Molenaar
J. Saygun -
Molenaar
S.
Molenaar

Partners mogen elkaars achternaam dragen. Daarbij zijn diverse mogelijkheden. Samenvoeging van beide achternamen tot één naam is niet mogelijk.

Volgende stap
Saygun
Molenaar

Wordt er tijdens het huwelijk een kind geboren, dan komt het kind automatisch onder gezag van de ouders en kunnen zij uit één van hun achternamen kiezen.

Volgende stap
Saygun
Molenaar

Deze keuze is eenmalig en geldt voor alle volgende kinderen in het gezin. Naamskeuze kan gedaan worden vóór de geboorte, maar uiterlijk bij aangifte bij de gemeente. Als u niet aangeeft welke naam het kind moet krijgen, dan krijgt het kind automatisch de naam van de vader.

Volgende stap

Gehuwde partners mogen elkaars achternaam gebruiken. Ook nadat ze uit elkaar zijn gegaan. Als een van de ex-partners hertrouwt of een nieuw geregistreerd partnerschap aangaat, mag hij/zij niet meer de achternaam van de andere ex-partner gebruiken.

Volgende stap
J. Molenaar
S. Saygun
J. & S.
Molenaar - Saygun
J. & S.
Saygun - Molenaar
J.
Saygun
S. Saygun -
Molenaar
J. Saygun -
Molenaar
S.
Molenaar

Partners mogen elkaars achternaam dragen. Daarbij zijn diverse mogelijkheden. Samenvoeging van beide achternamen tot één naam is niet mogelijk.

Volgende stap

Gehuwde partners mogen elkaars achternaam gebruiken. Ook nadat ze uit elkaar zijn gegaan. Als een van de ex-partners hertrouwt of een nieuw geregistreerd partnerschap aangaat, mag hij/zij niet meer de achternaam van de andere ex-partner gebruiken.

Volgende stap
J. Molenaar
S. Saygun
J. & S.
Molenaar - Saygun
J. & S.
Saygun - Molenaar
J.
Saygun
S. Saygun -
Molenaar
J. Saygun -
Molenaar
S.
Molenaar

Partners mogen elkaars achternaam dragen. Daarbij zijn diverse mogelijkheden. Samenvoeging van beide achternamen tot één naam is niet mogelijk.

Volgende stap
Saygun
Molenaar

Wordt er tijdens het geregistreerd partnerschap een kind geboren? Dan komt onder voorwaarden een kind automatisch onder gezag van moeder en partner en kunnen zij uit één van hun achternamen kiezen.

Volgende stap
Saygun
Molenaar

Deze keuze is eenmalig en geldt voor alle volgende kinderen in het gezin. Naamskeuze kan gedaan worden vóór de geboorte, maar uiterlijk bij aangifte bij de gemeente. Als u niet aangeeft welke naam het kind moet krijgen, dan krijgt het kind automatisch de naam van de biologische moeder.

Volgende stap

Geregistreerde partners mogen elkaars achternaam gebruiken. Ook nadat ze uit elkaar zijn gegaan. Als een van de ex-partners hertrouwt of een nieuw geregistreerd partnerschap aangaat, mag hij/zij niet meer de achternaam van de andere ex-partner gebruiken.

Volgende stap
J. Molenaar
S. Saygun
J. & S.
Molenaar - Saygun
J. & S.
Saygun - Molenaar
J.
Saygun
S. Saygun -
Molenaar
J. Saygun -
Molenaar
S.
Molenaar

Partners mogen elkaars achternaam dragen. Daarbij zijn diverse mogelijkheden. Samenvoeging van beide achternamen tot één naam is niet mogelijk.

Volgende stap
Saygun
Molenaar

Wordt er tijdens het geregistreerd partnerschap een kind geboren en erkent de vader het kind? Dan komt het kind automatisch onder gezag van de ouders en kunnen zij uit één van hun achternamen kiezen.

Volgende stap
Saygun
Molenaar

Deze keuze is eenmalig en geldt voor alle volgende kinderen in het gezin. Naamskeuze kan gedaan worden vóór de geboorte, maar uiterlijk bij aangifte bij de gemeente. Als u niet aangeeft welke naam het kind moet krijgen, dan krijgt het kind automatisch de naam van de vader.

Volgende stap

Geregistreerde partners mogen elkaars achternaam gebruiken. Ook nadat ze uit elkaar zijn gegaan. Als een van de ex-partners hertrouwt of een nieuw geregistreerd partnerschap aangaat, mag hij/zij niet meer de achternaam van de andere ex-partner gebruiken.

Volgende stap
J. Molenaar
S. Saygun
J. & S.
Molenaar - Saygun
J. & S.
Saygun - Molenaar
J.
Saygun
S. Saygun -
Molenaar
J. Saygun -
Molenaar
S.
Molenaar

Partners mogen elkaars achternaam dragen. Daarbij zijn diverse mogelijkheden. Samenvoeging van beide achternamen tot één naam is niet mogelijk.

Volgende stap

Geregistreerde partners mogen elkaars achternaam gebruiken. Ook nadat ze uit elkaar zijn gegaan. Als een van de ex-partners hertrouwt of een nieuw geregistreerd partnerschap aangaat, mag hij/zij niet meer de achternaam van de andere ex-partner gebruiken.

Volgende stap

Ben je 16 jaar of ouder? En word je erkend of wordt het vaderschap gerechtelijk vastgesteld? Dan kun je zelf kiezen van welke ouder jij de achternaam wilt dragen.

Volgende stap

Hebben jouw ouders bij jouw geboorte een naamskeuze gedaan? En wil je die herzien? Dan kun je na jouw 18e verjaardag een verzoek tot naamswijziging doen. Naamswijziging vraag je aan bij de Dienst Justis. Kijk op de website www.justis.nl.

Volgende stap

Trouwen bij volmacht

Lukt het u of uw partner niet om persoonlijk voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te verschijnen? De minister van VenJ kan dan een vergunning geven om het huwelijk bij volmacht te voltrekken. Dit gebeurt alleen als daar goede redenen voor zijn. Bijvoorbeeld als een van de partners in de gevangenis zit of ernstig ziek is.

Gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden

Door het huwelijk of het aangaan van het geregistreerd partnerschap ontstaat automatisch gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden van u samen zijn.

Het is mogelijk bepaalde zaken van de gemeenschap van goederen uit te sluiten, of zelfs de hele gemeenschap. Een notaris kan u hierover informeren. Wilt u bezittingen of schulden apart houden? U kunt dan bij de notaris huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden afsluiten.

Verdeling na scheiding

Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd en gaat u scheiden? U en uw partner krijgen dan ieder de helft van de totale waarde van de gemeenschap. Dit betekent dat u ook verantwoordelijk bent voor de helft van de gemeenschapsschulden.

Bij huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden gelden de afspraken die u heeft vastgelegd bij de notaris.

Verschil trouwen en geregistreerd partnerschap

Er is een aantal verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

  • Een geregistreerd partnerschap kan buiten de rechter om eindigen. Voorwaarde is wel dat de partners het met elkaar eens zijn en dat zij geen minderjarige kinderen hebben. Voor de ontbinding van een huwelijk moet u altijd naar de rechter. Verder kent het geregistreerd partnerschap niet de scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.
  • Als 2 mensen trouwen, moeten zij elkaar het ‘ja-woord’ geven. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
  • Tot 1 april 2014 gold ook nog een verschil bij het krijgen van kinderen. Een kind geboren in een huwelijk van een man en een vrouw kreeg automatisch beide echtgenoten als ouder. Dit was niet het geval bij een geregistreerd partnerschap. Dit verschil is opgeheven. Sinds 1 april 2014 wordt een man die een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder, ook automatisch vader van het kind. Dit geldt als het geregistreerd partnerschap al bestaat op het moment van de geboorte van het kind.

Trouwen en kinderen

Een kind dat wordt geboren in een huwelijk van een man en een vrouw, krijgt automatisch beide echtgenoten als ouder. Ook als de man niet de biologische vader is. Deze familierechtelijke band zorgt ervoor dat het kind erft van de ouders. En dat de ouders het gezag hebben over hun kind.

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 vrouwen hangt het van de situatie af of de duomoeder automatisch het ouderschap krijgt. 

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 mannen gelden andere regels. Familierechtelijke betrekkingen van het kind met de partner van de vader kunnen dan alleen ontstaan door erkenning of adoptie.

Homohuwelijk en geregistreerd partnerschap in buitenland

Het huwelijk tussen een man en vrouw wordt overal ter wereld geaccepteerd. Dat geldt niet voor het homohuwelijk en het geregistreerd partnerschap. Bij een langer verblijf of emigratie kunnen er dan juridische problemen ontstaan. Bijvoorbeeld of de partners van elkaar erven.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.