Trouwen en geregistreerd partnerschap

Met een huwelijk of geregistreerd partnerschap legt u uw relatie officieel vast bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. In Nederland kunnen een man en een vrouw, 2 mannen of 2 vrouwen met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan.

Voorwaarden trouwen en geregistreerd partnerschap

Er zijn regels om te kunnen trouwen of een partnerschap aan te gaan:  

  • U en uw partner moeten 18 jaar of ouder zijn.
  • U en uw partner mogen niet met iemand anders zijn getrouwd of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • Staat u onder curatele? Dan heeft u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
  • Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Het gaat om ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen en broers en zussen.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) toestemming geven om toch te trouwen of een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als een zwangere vrouw nog geen 18 jaar is. Of als de personen die willen trouwen broer en zus zijn door adoptie of erkenning. Dit heet huwelijksdispensatie.

Rechten en plichten trouwen en geregistreerd partnerschap

U en uw partner hebben rechten en plichten ten opzichte van elkaar. Bijvoorbeeld het recht op alimentatie bij een scheiding. Of het recht op een erfenis als uw partner overlijdt.

Ook mogen echtgenoten of geregistreerde partners elkaars achternaam gebruiken. 

Trouwen bij volmacht

Lukt het u of uw partner niet om persoonlijk voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te verschijnen? De minister van VenJ kan dan een vergunning geven om het huwelijk bij volmacht te voltrekken. Dit gebeurt alleen als daar goede redenen voor zijn. Bijvoorbeeld als 1 van de partners in de gevangenis zit of ernstig ziek is.

Gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden

Als u trouwt of een partnerschap aangaat, ontstaat automatisch gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden van u samen zijn. Het is mogelijk bij de notaris bepaalde zaken van de gemeenschap van goederen uit te sluiten, of zelfs de hele gemeenschap. 

Verschil trouwen en geregistreerd partnerschap

Er is een aantal verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

  • Beëindigen huwelijk of partnerschap
    Een geregistreerd partnerschap kan buiten de rechter om eindigen. Voorwaarde is wel dat u en uw partner het beide eens zijn en dat er geen minderjarige kinderen zijn. Voor de ontbinding van een huwelijk moet u altijd naar de rechter. Verder kent het geregistreerd partnerschap geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.
  • Ja-woord
    Als u trouwt, moet u elkaar het ‘ja-woord’ geven. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.

Ouderschap bij huwelijk of geregistreerd partnerschap

Een kind dat wordt geboren uit een huwelijk tussen man en vrouw, krijgt automatisch beide echtgenoten als ouder. Ook als de man niet de biologische vader is. Deze familierechtelijke band zorgt ervoor dat het kind erft van de ouders. En dat de ouders het gezag hebben over hun kind.

Sinds 1 april 2014 worden ook de man en vrouw uit een geregistreerd partner schap automatisch ouder van het kind. Voorwaarde is dat het geregistreerd partnerschap al bestaat op het moment van de geboorte van het kind.  

Komt er een kind als 2 mannen of vrouwen zijn gehuwd of een partnerschap hebben? Dan gelden er andere regels.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.