Trouwen en het buitenland

Nederlanders die in het buitenland wonen kunnen in Nederland trouwen. Nederlanders die in het buitenland willen trouwen, kunnen contact opnemen met de buitenlandse instantie die het huwelijk voltrekt. Nederlanders die in het buitenland zijn getrouwd kunnen hun huwelijk registeren in Nederland. Als zij weer in Nederland komen wonen is dat verplicht.

Wonen in het buitenland, trouwen in Nederland

Woont u als Nederlander in het buitenland en wilt u trouwen in Nederland? U moet dan in ondertrouw gaan bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag. Deze afdeling maakt uw ondertrouwakte op. Daarnaast stuurt de gemeente Den Haag alle stukken door naar de gemeente waar u gaat trouwen. Of waar u een geregistreerd partnerschap aangaat. Daarna kunt u trouwen in iedere gemeente in Nederland. Dit geldt ook als u of uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft.

De huwelijksaangifte kunt u schriftelijk regelen. Daarbij moet u aangeven in welke gemeente u wilt  trouwen. Bij de huwelijksaangifte vraagt de gemeente Den Haag om bepaalde documenten. Bijvoorbeeld geboorteakten en gegevens over de burgerlijke staat.

Trouwen in het buitenland

Wilt u als Nederlander in het buitenland trouwen? U moet dan nagaan of u volgens de rechten van het land (als vreemdeling) mag trouwen. Ook moet u navragen welke documenten u nodig heeft. Bijvoorbeeld een geboorteakte en een verklaring over uw burgerlijke staat. U kunt hiervoor contact opnemen met de buitenlandse instantie die het huwelijk voltrekt. Trouwen op een Nederlandse ambassade in het buitenland is sinds 1 januari 2012 niet meer mogelijk.

Huwelijk registreren

Als u in Nederland woont, moet u het huwelijk registreren in de Basisregistratie personen (BRP). Als u als Nederlander in het buitenland woont, is dit niet mogelijk. Het is verstandig om uw buitenlandse huwelijksakte in te schrijven in het huwelijksregister. Dit doet u bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag. U kunt dan altijd snel en gemakkelijk een uittreksel of afschrift van de akte opvragen.

Legalisatie buitenlandse huwelijksakte

Als u de buitenlandse huwelijksakte in Nederland wilt laten inschrijven, moet u deze eerst laten legaliseren.  Dit laat u doen door de autoriteiten van het land waar u getrouwd bent. Hierna moet de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in dit land de huwelijksakte legaliseren. 

Bemiddeling door Buitenlandse Zaken bij legalisatie

Heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan kan het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) in Nederland soms bemiddelen bij de legalisatie. BZ kan dan de buitenlandse huwelijksakte voor u opvragen en laten legaliseren. Op de websites van de Nederlandse vertegenwoordigingen kunt u per land zien of dit mogelijk is.

Kan Buitenlandse Zaken voor u bemiddelen? U kunt dan een verzoek indienen bij het Consulair Dienstencentrum (CDC) van BZ.

Verklaring van huwelijksvoornemen

In sommige landen vragen de plaatselijke autoriteiten om een verklaring van huwelijksvoornemen. De Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar u wilt trouwen, geeft deze verklaring af.

Verklaring van ongehuwd zijn of verklaring van huwelijksbevoegdheid

In sommige landen moet u bewijzen dat u niet getrouwd bent. Of dat u geen geregistreerd partnerschap heeft met iemand anders. Hiervoor heeft u een verklaring van ongehuwd zijn of een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan u vragen naar een van deze verklaringen. Beide verklaringen kunt u aanvragen via de burgerlijke stand van uw laatste woonplaats.

Geregistreerd partnerschap in het buitenland

De regels voor trouwen in het buitenland gelden normaal gesproken ook voor een geregistreerd partnerschap in het buitenland. Wilt u als Nederlanders een geregistreerd partnerschap sluiten in het buitenland? U moet dan contact opnemen met de buitenlandse autoriteiten. Zij bepalen of u in aanmerking komt voor het sluiten van een geregistreerd partnerschap. En welke documenten hiervoor nodig zijn.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.