Trouwen en het buitenland

Nederlanders die in het buitenland wonen kunnen in Nederland trouwen. Nederlanders die in het buitenland willen trouwen, kunnen contact opnemen met de buitenlandse instantie die het huwelijk voltrekt. Nederlanders die in het buitenland zijn getrouwd kunnen hun huwelijk registeren in Nederland. Als zij weer in Nederland komen wonen is dat verplicht.

Wonen in het buitenland, trouwen in Nederland

Woont u in het buitenland en bent of uw partner Nederlander? Dan kunt u in Nederland trouwen. 

U moet dan in ondertrouw gaan bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag. Deze afdeling maakt uw ondertrouwakte op. De gemeente Den Haag stuurt ook alle stukken door naar de gemeente waar u wilt trouwen. Dezelfde regels gelden als u een geregistreerd partnerschap wilt aangaan.

De huwelijksaangifte kunt u schriftelijk regelen. Daarbij moet u aangeven in welke gemeente u wilt trouwen. Bij de huwelijksaangifte vraagt de gemeente Den Haag om bepaalde documenten. Bijvoorbeeld geboorteakten en gegevens over de burgerlijke staat.

Trouwen in het buitenland

Wilt u als Nederlander in het buitenland trouwen? Dan moet u nagaan of u volgens de rechten van het land (als vreemdeling) mag trouwen. Ook moet u navragen welke documenten u nodig heeft. Bijvoorbeeld een geboorteakte en een verklaring over uw burgerlijke staat. 

U kunt hiervoor contact opnemen met de buitenlandse instantie die het huwelijk voltrekt. U kunt sinds 2012 niet meer op een Nederlandse ambassade in het buitenland trouwen.

Huwelijk registreren

Als u in Nederland woont, moet u het huwelijk registreren in de Basisregistratie personen (BRP). Als u als Nederlander in het buitenland woont, is dit niet mogelijk. Het is verstandig om uw buitenlandse huwelijksakte in te schrijven in het huwelijksregister. Dit doet u bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag. U kunt dan altijd een uittreksel of afschrift van de akte opvragen.

Legalisatie buitenlandse huwelijksakte

Als u de buitenlandse huwelijksakte in Nederland wilt laten inschrijven, moet u deze eerst laten legaliseren.  Dit laat u doen door de autoriteiten van het land waar u getrouwd bent. Daarna moet de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging van dat land de huwelijksakte legaliseren. 

Bemiddeling door Buitenlandse Zaken bij legalisatie

Heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan kan het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) in Nederland soms bemiddelen bij de legalisatie. BZ kan dan de buitenlandse huwelijksakte voor u opvragen en laten legaliseren. Op de websites van de Nederlandse vertegenwoordigingen kunt u per land zien of dit mogelijk is.

Een verzoek tot legalisatie via BZ kunt u indienen bij het Consulair Dienstencentrum (CDC).

Verklaring van huwelijksvoornemen

In sommige landen vragen de plaatselijke autoriteiten om een verklaring van huwelijksvoornemen. De Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar u wilt trouwen, geeft deze verklaring af.

Verklaring van ongehuwd zijn of verklaring van huwelijksbevoegdheid

In sommige landen moet u bewijzen dat u niet getrouwd bent. Of dat u geen geregistreerd partnerschap heeft met iemand anders. Hiervoor heeft u een verklaring van ongehuwd zijn (ongehuwdverklaring) of een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan u vragen naar een van deze verklaringen. Beide verklaringen kunt u aanvragen via de burgerlijke stand van uw laatste woonplaats.

Ongehuwdverklaring aanvragen

Bent u Nederlander en woont u in het buitenland? Dan kunt u bij een RNI-gemeente een uittreksel krijgen uit de BRP, waaruit blijkt wat op het moment van emigratie uw huwelijkse staat was (ongehuwdverklaring). Woont u al langere tijd in het buitenland, dan bestaat de kans dat de instelling die het uittreksel vraagt die informatie te gedateerd vindt en daar geen genoegen mee neemt. U dient hierover contact op te nemen met de instelling die het verzoek om het uittreksel heeft gedaan.

Geregistreerd partnerschap in het buitenland

De regels voor trouwen in het buitenland gelden normaal gesproken ook voor een geregistreerd partnerschap in het buitenland. Wilt u als Nederlanders een geregistreerd partnerschap sluiten in het buitenland? Neem dan contact op met de buitenlandse autoriteiten. Zij bepalen of u in aanmerking komt voor het sluiten van een geregistreerd partnerschap. En welke documenten hiervoor nodig zijn.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.