Wat zijn de rechten en plichten binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap?

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft u een aantal rechten en plichten ten opzichte van elkaar. Onder andere een onderhoudsplicht en erfrecht.

Gebruik van elkaars achternaam

Echtgenoten en geregistreerde partners mogen elkaars achternaam gebruiken. Dit mag in combinatie met uw eigen achternaam, maar niet in officiële stukken (bijvoorbeeld paspoort of rijbewijs). Daarin moet u altijd uw eigen naam vermelden.

Met behulp van de infographic Achternaam kiezen kunnen gehuwden en geregistreerde partners nalezen welke achternaam ze mogen gebruiken.

Getuigen in rechtszaak

Een echtgenoot kan niet worden verplicht om in een rechtszaak te getuigen tegen de andere echtgenoot. Dit heet het verschoningsrecht. Het verschoningsrecht geldt ook voor familieleden van de ene partner die 'aangetrouwde' familie worden van de andere partner.

Verrichten van rechtshandelingen

Echtgenoten hebben voor het aangaan van verplichtingen of het nemen van beslissingen in een aantal gevallen toestemming van elkaar nodig. Bijvoorbeeld bij de verkoop van een gemeenschappelijke woning en het sluiten van een koop op afbetaling.

Onderhoudsplicht

Echtgenoten hebben een onderhoudsplicht ten opzichte van elkaar. Zij zijn verplicht om in elkaars levensonderhoud te voorzien.

Vermogen en bezittingen

Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap sluit, zijn alle bezittingen en schulden gemeenschappelijk. Wilt u dit niet, dan moet u bij de notaris huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden laten opstellen.

Erfenis

Gehuwde en geregistreerde partners zijn elkaars wettelijke erfgenaam.

Pensioen

Met een pensioenregeling bouwt u rechten op voor een ouderdomspensioen. In veel pensioenregelingen bouwt u ook rechten op voor een nabestaandenpensioen. Het nabestaandenpensioen is een uitkering die de ene echtgenoot kan krijgen als de andere echtgenoot (die het ouderdomspensioen heeft opgebouwd) overlijdt. Voor informatie kunt u contact opnemen met uw pensioenuitvoerder.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.