Wat zijn de rechten en plichten binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap?

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft u een aantal rechten en plichten ten opzichte van elkaar. Onder andere een onderhoudsplicht en erfrecht.

Gebruik van elkaars achternaam

U mag de achternaam van uw partner gebruiken. Dit mag in combinatie met uw eigen achternaam, maar niet in officiële stukken (bijvoorbeeld paspoort of rijbewijs). Daarin moet u altijd uw eigen naam vermelden.

Ga voor meer informatie over het gebruik van de achternaam naar de infographic Achternaam kiezen. Deze infographic dient als hulpmiddel bij het kiezen van een achternaam in alle situaties. 

Niet verplicht te getuigen in rechtszaak

U hoeft in een rechtszaak niet te getuigen tegen uw echtgenoot of uw geregistreerde partner. Dit heet het verschoningsrecht. Het verschoningsrecht geldt ook voor familieleden van u beiden. 

Verrichten van rechtshandelingen

Voor bepaalde verrichtingen of beslissingen heeft u elkaars toestemming nodig. Bijvoorbeeld bij de verkoop van een gemeenschappelijke woning en het sluiten van een koop op afbetaling.

Onderhoudsplicht

U en uw partner hebben een onderhoudsplicht ten opzichte van elkaar. U bent verplicht om in elkaars levensonderhoud te voorzien.

Vermogen en bezittingen

Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap sluit, zijn alle bezittingen en schulden gemeenschappelijk. Wilt u dit niet, dan moet u bij de notaris huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden laten opstellen.

Erfenis

Gehuwde en geregistreerde partners zijn elkaars wettelijke erfgenaam.

Pensioen

Met een pensioenregeling bouwt u rechten op voor een ouderdomspensioen. In veel pensioenregelingen bouwt u ook rechten op voor een nabestaandenpensioen. Het nabestaandenpensioen is een uitkering die u krijgt als uw echtgenoot (die het ouderdomspensioen heeft opgebouwd) komt te overlijden. Voor informatie kunt u contact opnemen met uw pensioenuitvoerder.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.