Wat zijn de regels voor een huwelijk in Nederland met een buitenlander?

Heeft u of uw partner niet de Nederlandse nationaliteit of woont u of uw partner niet in Nederland? En wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan in Nederland? Hiervoor gelden verschillende regels.

Regels trouwen of geregistreerd partnerschap buitenlander

Voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap met een buitenlander of tussen 2 buitenlanders, gelden de volgende regels:

  • als u en uw partner geen van beiden de Nederlandse nationaliteit hebben en u beiden in het buitenland woont, kunt u niet in Nederland trouwen;
  • als u en uw partner geen van beiden de Nederlandse nationaliteit hebben, kunt u in Nederland trouwen als ten minste 1 van u in Nederland woont. Degene die in Nederland woont, moet een geldige verblijfstitel hebben;
  • als u en uw partner beiden in Nederland wonen en 1 van u de Nederlandse nationaliteit heeft, kunt u in Nederland trouwen. Degene die niet de Nederlandse nationaliteit bezit, moet een geldige verblijfstitel hebben;
  • als u in Nederland woont en de Nederlandse nationaliteit heeft en uw partner woont in het buitenland en heeft niet de Nederlandse nationaliteit, dan kunt u in Nederland trouwen;
  • als u en uw partner beiden buiten Nederland wonen, kunt u in Nederland trouwen als ten minste 1 van u de Nederlandse nationaliteit bezit;
  • als u en uw partner beiden in Nederland wonen, kunt u in Nederland trouwen, ook als u geen van beiden de Nederlandse nationaliteit bezit. U moet dan beiden een geldige verblijfstitel hebben.

Geldige verblijfstitel nodig

Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit en woont u in Nederland? En wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? U moet dan een rechtsgeldige verblijfstitel hebben. Dit geldt niet voor personen die de nationaliteit hebben van een lidstaat van de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER). Voor meer informatie over de geldige verblijfstitel kunt u contact opnemen met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Verklaring bij niet Nederlandse nationaliteit

Heeft u of uw partner niet de Nederlandse nationaliteit? En wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? U heeft dan een M46-verklaring nodig. U kunt deze verklaring opvragen bij uw gemeente.

De IND controleert uw verblijfsstatus en de Vreemdelingenpolitie onderzoekt of er sprake is van een schijnhuwelijk. Dit gebeurt als u een huwelijk of partnerschap wilt aangaan om een verblijfsvergunning voor de niet-Nederlander te krijgen.

Huwelijk en dubbele nationaliteit

Heeft u of uw partner naast de Nederlandse nationaliteit een andere nationaliteit? Dan moet u meestal voldoen aan de eisen in het Nederlandse recht voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Voldoet u aan deze eisen? U kunt dan met elkaar trouwen of een partnerschap aangaan. Ook als het recht van het land van de niet-Nederlandse partner(s) dit niet toe staat. U moet wel rekening houden met mogelijke problemen voor de erkenning van het huwelijk in het buitenland.

Verklaring van niet-gehuwd zijn

Heeft u in het buitenland gewoond? U moet dan bij de huwelijksaangifte of partnerschapsaangifte een verklaring van niet-gehuwd zijn overleggen. Deze verklaring kunt u opvragen in uw laatste woonplaats in het buitenland. U moet de verklaring ook vaak nog laten legaliseren zodat deze rechtsgeldig is in Nederland. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Legalisatie buitenlandse documenten.

Andere vragen en antwoorden

De Rijksoverheid. Voor Nederland.