Hoe lang duurt zwangerschapsverlof en bevallingsverlof?

Het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof duren samen altijd minstens 16 weken. Het verlof duurt niet langer als u bevalt van een meerling.

Duur zwangerschapsverlof

U heeft recht op zwangerschapsverlof vanaf 6 tot 4 weken voor de dag na de uitgerekende bevallingsdatum. Dit verlof duurt tot en met de dag van de bevalling.

Duur bevallingsverlof

U heeft recht op minstens 10 weken bevallingsverlof. Ook als uw baby later wordt geboren dan de uitgerekende bevallingsdatum. Uw zwangerschapsverlof en bevallingsverlof samen duren dan langer dan 16 weken. Het bevallingsverlof gaat in op de dag na de bevalling.

Baby te vroeg geboren en verlof

Is uw baby te vroeg geboren? Dan telt u de dagen dat u minder dan 6 weken zwangerschapsverlof heeft gehad op bij uw bevallingsverlof. De totale verlofperiode is altijd 16 weken. Dit gebeurt in bijvoorbeeld het volgende geval:

U stopt 6 weken voor de uitgerekende datum met werken. Uw baby wordt 1 week te vroeg geboren. U heeft dan 5 weken zwangerschapsverlof en 11 weken bevallingsverlof. In totaal heeft u 16 weken verlof.

Baby te laat geboren en verlof

Wordt uw baby te laat geboren? Dan telt u de dagen dat de baby na de verwachte bevallingsdatum geboren wordt op bij de termijn van 16 weken. De totale verlofperiode duurt dan langer dan 16 weken. Dit gebeurt in bijvoorbeeld het volgende geval:

U stopt 6 weken voor de uitgerekende datum met werken. Uw baby wordt 2 weken na de uitgerekende datum geboren. U heeft dan 8 weken zwangerschapsverlof en 10 weken bevallingsverlof. In totaal heeft u 18 weken verlof.

Wijziging bevallingsverlof

Het kabinet wil een aantal verlofregelingen voor ouders aanpassen. Het bevallingsverlof wijzigt dan ook. De wijziging is een onderdeel van de Wet houdende modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.