Wajong

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

De Wajong is voor mensen die op jonge leeftijd een langdurige ziekte of handicap hebben gekregen. En hulp nodig hebben bij het vinden of houden van betaald werk. Jonggehandicapten kunnen een Wajong-uitkering aanvragen als zij niet kunnen werken of met werk niet genoeg verdienen. De Wajong gaat vanaf 1 januari 2015 op in de Participatiewet. Vanaf dat moment kunnen jonggehandicapten alleen nog een wajong-uitkering krijgen als ze duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn. Andere mensen kunnen in aanmerking komen voor een uitkering uit de Participatiewet.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.