Wajong

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

De Wajong is voor mensen die op jonge leeftijd een langdurige ziekte of handicap hebben gekregen. En hulp nodig hebben bij het vinden of houden van betaald werk. Jonggehandicapten kunnen een Wajong-uitkering aanvragen als zij niet kunnen werken of met werk niet genoeg verdienen. Mogelijk gaat de Wajong vanaf 1 januari 2015 op in een nieuwe regeling: de Participatiewet.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.