Werktijden

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Om werknemers te beschermen zijn er regels voor werktijden. Zo zijn er regels voor de lengte van een werkdag, pauzes, rusttijden en werktijdverkorting.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.