Heb ik als reiziger na de Brexit een reisverzekering nodig om zorgkosten in het Verenigd Koninkrijk te dekken?

Tot en met 31 december 2020 geldt een overgangsperiode. Alle EU-afspraken en regels gelden dan nog voor het VK. Tijdens de overgangsperiode bent u in het VK gewoon verzekerd voor ziektekosten, op basis van uw Nederlandse zorgverzekering.

De situatie na die datum kan anders zijn. Dat hangt af van de afspraken die het VK en de EU hierover maken.

Als er nieuwe afspraken komen

Tijdens de overgangsperiode onderhandelen de EU en het VK over de toekomstige relatie. Afspraken over gezondheidszorg kunnen daar onderdeel van zijn. In de loop van 2020 komt daar meer duidelijkheid over.

Als er geen nieuwe afspraken komen

Als er geen afspraken worden gemaakt, heeft u na 31 december 2021 een reisverzekering nodig voor het VK. Uw zorgverzekering vergoedt alleen medische kosten voor spoedeisende hulp, bijvoorbeeld als u na een ongeluk in het ziekenhuis komt in het buitenland. Ook zit er aan de betaling een maximum. Het kan dus zijn dat u moet bijbetalen. Ook andere kosten, komen voor uw eigen rekening. Bijvoorbeeld de kosten om u terug naar huis te brengen.

Wilt u zich verzekeren voor de kosten die de verzekering niet vergoedt? Bijvoorbeeld als u in 2021 met vakantie gaat naar het VK? Dan kunt u een aanvullende verzekering nemen die deze kosten wel vergoedt. Of u kunt een reisverzekering nemen met geneeskundige dekking. Of een aanvullende zorgverzekering met een Europadekking. Vraag uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.