Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Dit ministerie bevat 5 rubrieken.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan een sociaal en economisch krachtig Nederland in Europa, met werk en bestaanszekerheid voor iedereen. De bewindslieden zijn onder meer verantwoordelijk voor het arbeidsmarktbeleid, inclusief migratie en vrij verkeer van werknemers, uitkeringen en re-integratie, inkomensbeleid, het combineren van arbeid en zorg, arbeidsomstandighedenbeleid en inspectie daarop.

Onderwerpen

Belangrijke onderwerpen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn:

Meer onderwerpen

De Rijksoverheid. Voor Nederland.