Kinderopvang

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

De veiligheid van kinderen in de kinderopvang staat voorop. Uit recente gebeurtenissen blijkt hoe kwetsbaar kinderen in deze leeftijdsgroep zijn. Daarom stelt de overheid strenge kwaliteitseisen aan kindercentra, gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen. En moeten medewerkers in de kinderopvang een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.