Kinderopvang

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

De veiligheid van kinderen in de kinderopvang staat voorop. Daarom stelt de overheid strenge kwaliteitseisen aan kindercentra, gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen. En moeten medewerkers in de kinderopvang een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.