Hoe vraag ik een VOG aan voor de kinderopvang ?

U kunt een aantal standaard aanvraagformulieren gebruiken voor een VOG kinderopvang. 

Eisen VOG kinderopvang

Iedereen die woont of werkt op een adres waar kinderen worden opgevangen, moet zich inschrijven in het Personenregister kinderopvang (PRK). Hiervoor heeft u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Met een VOG bewijst u dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar is voor het uitoefenen van uw taak of beroep. 

De VOG Natuurlijke Personen (NP) die u gebruikt voor de inschrijving in het Personenregister kinderopvang mag niet ouder zijn dan 2 maanden. De VOG moet zijn afgegeven op de functieaspecten 84 (zorgdragen voor minderjarigen) en 86 (werkzaam in de kinderopvang).

VOG aanvragen voor de kinderopvang

U kunt de VOG op verschillende manieren aanvragen. Vraagt u (of uw organisatie) de VOG schriftelijk aan? Dan kunt u een standaard aanvraagformulier gebruiken:

U kunt als werkgever in de kinderopvang een medewerker extra laten screenen. Bijvoorbeeld op fraude bij iemand die kantoorwerk gaat doen. Of op strafbare gedragingen in het verkeer bij een medewerker die kinderen vervoert. De werkgever kan dit aankruisen op het VOG-aanvraagformulier.