Personenregister kinderopvang

Iedereen die werkt in de kinderopvang, moet zich inschrijven in het Personenregister kinderopvang (PRK). Voor de inschrijving in het PRK is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

De inschrijfplicht PRK geldt voor iedereen die werkt in de kinderopvang. Dit geldt ook voor gastouders. En voor mensen die niet werken in de kinderopvang, maar wel tijdens kantooruren structureel aanwezig zijn. Sinds 1 januari 2021 geldt de inschrijfplicht ook voor personen die op externe locaties activiteiten verrichten voor de kinderen van de kinderopvang.

Inschrijving Personenregister nodig voor veiligheid kinderen

Het Personenregister Kinderopvang (PRK) is een systeem, waarin iedereen ingeschreven staat die werkt of woont op een adres waar kinderen worden opgevangen. Mensen die zich inschrijven in het PRK moeten een VOG hebben. Hiermee bewijzen zij dat hun gedrag in het verleden geen bezwaar is voor het uitoefenen van hun taak of beroep. Via het personenregister worden medewerkers continu gescreend op strafbare feiten die een belemmerend of bezwaarlijk zijn bij het werken met kinderen. Hiermee wil de overheid de kinderopvang veiliger maken.

Vormt een medewerker een bedreiging voor de veiligheid van kinderen? Dan zet de werkgever de medewerker op non-actief. Deze medewerker moet dan een nieuwe Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. Krijgt hij of zij deze niet, dan mag de medewerker niet blijven werken in de kinderopvang.

Brede inschrijfplicht PRK voor de kinderopvang

Vaste medewerkers, gastouders en hun huisgenoten moet zich inschrijven. Net als stagiairs, uitzendkrachten en vrijwilligers. Dit geldt ook voor personen die structureel aanwezig zijn op de kinderopvang of in een gastoudergezin. Structureel wil zeggen: minimaal eens per 3 maanden een half uur.

Bijvoorbeeld een thuis studerende dochter in een gastoudergezin, of een vriendin die dagelijks op bezoek komt. Maar ook bijvoorbeeld de tuinman die elke week in het kinderdagverblijf aanwezig is. Gaat het om een eenmalige kortdurende klus? Dan hoeft hij zich niet in te schrijven. Zo’n dergelijk klus duurt niet langer dan een aangesloten periode van 2 weken. Meer voorbeelden vindt u in de Denklijn Personenregister Kinderopvang.

Sinds 1 januari 2021 geldt dat niet alleen personen die structureel aanwezig zijn op een kindercentrum een VOG moeten aanvragen, maar ook personen die structureel aanwezig zijn op andere locaties waar activiteiten van de kinderopvang plaatsvinden. De inschrijfplicht voor PRK is breder getrokken omdat kinderen juist op externe locaties, zoals een sportcentrum, kwetsbaar zijn.

Inschrijven in Personenregister op website DUO

Mensen die zich willen inschrijven, kunnen dit doen via het Personenregister Kinderopvang op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Voor de inschrijving in het PRK heeft u een VOG nodig. Lees hoe u een VOG voor de kinderopvang kunt aanvragen.