Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang. Ouders kunnen kinderopvangtoeslag berekenen, aanvragen en wijzigen op de website van de Belastingdienst Toeslagen. Hoeveel toeslag ouders krijgen, hangt onder andere af van hun inkomen en leefsituatie. En hoeveel kinderen naar de opvang gaan. Vanaf 1 januari 2018 is kinderopvangtoeslag ook mogelijk als een kind naar de peuterspeelzaal gaat.

Kabinet Rutte III: verhoging kinderopvangtoeslag

Het kabinet wil de kinderbijslag, het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag verhogen. Voor de verhoging van de kinderopvangtoeslag wil het kabinet € 250 miljoen uittrekken. Daarnaast komt er een voorstel voor een nieuwe financieringsystematiek. Het kabinet werkt dit voornemen uit het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ nog verder uit.