Bedragen kinderopvangtoeslag 2021

Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt hangt af van de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. U kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Dit hangt af van het aantal gewerkte uren van de ouder die het minst werkt. Er geldt ook een maximumuurtarief. 

Kinderopvangtoeslag berekenen

Wilt u weten hoeveel kinderopvangtoeslag u ongeveer per maand kunt krijgen? Maak dan een proefberekening voor uw kinderopvangtoeslag op de website van de Belastingdienst.

Toetsingsinkomen berekenen

Wilt u ongeveer weten wat uw (gezamenlijke) toetsingsinkomen is in 2021?  Maak dan een proefberekening voor uw toetsingsinkomen op de website van de Belastingdienst.

Uurtarief instelling kinderopvang

De kinderopvang is vrij om een uurtarief vast te stellen. De overheid geeft een tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang tot een maximaal te vergoeden uurtarief. Dit is de maximumuurprijs. Bij de proefberekening ziet u wat u maximaal kunt krijgen.

Wat het maximum is, hangt af van de soort opvang. Zo is de maximumuurprijs voor de dagopvang (€ 8,46) hoger dan de maximumuurprijs voor de buitenschoolse opvang (€ 7,27). Voor de gastouderopvang geldt een maximumuurprijs van € 6,49.

Dus betaalt u meer dan de maximumuurprijs? Dan krijgt u voor de kosten boven de maximumuurprijs geen kinderopvangtoeslag. Betaalt u minder dan de maximumuurprijs? Dan krijgt u over dat goedkopere uurtarief kinderopvangtoeslag.

Tegemoetkoming kosten kinderopvang

De overheid betaalt een percentage van de kosten van kinderopvang. De hoogte van deze tegemoetkoming (kinderopvangtoeslag) hangt af van uw inkomen. Hoe lager uw inkomen, hoe hoger de tegemoetkoming.

Berekening maximum aantal uren

Let op: voor het aantal uren per kind per maand waarvoor u kinderopvangtoeslag kunt krijgen geldt een maximum. Bereken het maximaal aantal uren waarvoor u kinderopvangtoeslag kunt krijgen op de website van de Belastingdienst.

Kinderopvangtoeslagtabel 2021

Bekijk hoeveel procent van de kosten voor het aantal uren dat u bij de kinderopvang opneemt vergoed krijgt. Daarbij geldt een maximumtarief per uur en een maximum aantal uren dat u vergoed kunt krijgen (maximaal 230 uur per kind).

Toetsingsinkomen (gezamenlijk) vanaf Toetsingsinkomen (gezamenlijk) tot en met Percentage kinderopvangtoeslag 1e kind Percentage kinderopvangtoeslag 2e en volgend kind
lager dan 20.302 96,0% 96,0%
20.303 21.654 96,0% 96,0%
21.655 23.004 96,0% 96,0%
23.005 24.357 96,0% 96,0%
24.358 25.709 96,0% 96,0%
25.710 27.061 95,6% 95,7%
27.062 28.412 94,5% 95,5%
28.413 29.760 93,5% 95,3%
29.761 31.214 92,6% 95,1%
31.215 32.666 92,0% 95,0%
32.667 34.122 91,0% 94,8%
34.123 35.574 90,5% 94,6%
35.575 37.031 89,7% 94,6%
37.032 38.484 88,9% 94,6%
38.485 39.972 88,3% 94,6%
39.973 41.463 87,5% 94,6%
41.464 42.953 86,8% 94,6%
42.954 44.443 86,1% 94,6%
44.444 45.936 85,2% 94,6%
45.937 47.427 84,7% 94,6%
47.428 48.916 83,9% 94,6%
48.917 50.407 83,3% 94,6%
50.408 52.036 82,4% 94,6%
52.037 55.230 80,9% 94,6%
55.231 58.423 80,1% 94,2%
58.424 61.618 79,0% 93,6%
61.619 64.813 76,8% 93,2%
64.814 68.006 74,5% 92,9%
68.007 71.202 72,3% 92,2%
71.203 74.396 69,9% 91,7%
74.397 77.590 67,6% 91,2%
77.591 80.786 65,4% 90,5%
80.787 83.979 63,1% 90,0%
83.980 87.176 60,9% 89,6%
87.177 90.370 58,4% 89,3%
90.371 93.562 56,2% 88,6%
93.563 96.757 54,0% 88,2%
96.758 100.015 51,6% 87,7%
100.016 103.287 49,6% 87,0%
103.288 106.558 47,5% 86,5%
106.559 109.829 45,4% 86,1%
109.830 113.099 43,3% 85,8%
113.100 116.371 41,4% 85,1%
116.372 119.644 39,5% 84,5%
119.645 122.916 37,6% 84,1%
122.917 126.184 35,7% 83,5%
126.185 129.456 34,1% 83,2%
129.457 132.729 33,3% 82,5%
132.730 135.999 33,3% 81,9%
136.000 139.270 33,3% 80,9%
139.271 142.541 33,3% 80,6%
142.542 145.813 33,3% 79,8%
145.814 149.088 33,3% 78,9%
149.089 152.356 33,3% 78,3%
152.357 155.628 33,3% 77,4%
155.629 158.897 33,3% 76,9%
158.898 162.171 33,3% 76,2%
162.172 165.443 33,3% 75,5%
165.444 168.714 33,3% 74,8%
168.715 171.985 33,3% 73,8%
171.986 175.253 33,3% 73,3%
175.254 178.527 33,3% 72,6%
178.528 181.797 33,3% 71,8%
181.798 185.070 33,3% 71,1%
185.071 188.342 33,3% 70,5%
188.343 191.612 33,3% 69,8%
191.613 194.884 33,3% 69,0%
194.885 198.154 33,3% 68,5%
198.155 en hoger 33,3% 67,6%