Kinderopvangtoeslag

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Wanneer heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

Als uw kind naar een geregistreerde dagopvang of buitenschoolse opvang (BSO) gaat, dan kunt u mogelijk kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is ook zo als u in het buitenland woont of werkt. Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang.

Voorwaarden kinderopvangtoeslag

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Of u onderhoudt uw kind in belangrijke mate;
  • Het kindercentrum of gastouderbureau moet geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP);
  • U heeft een schriftelijke overeenkomst met het kindercentrum of gastouderbureau. Hier moeten bepaalde gegevens in staan, zoals de uurprijs van de opvang en het aantal opvanguren per jaar;
  • U en uw toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
  • U werkt, studeert of volgt een traject om werk te vinden. Of u volgt verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner.

Lees meer over de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag in 2017 op de website van Belastingdienst Toeslagen.

Aanvullende regels voor kinderopvangtoeslag

Om kinderopvangtoeslag te kunnen krijgen, moet u in elk geval aan de basisvoorwaarden voldoen. Voor sommige situaties gelden er aanvullende regels. Bijvoorbeeld:

  • U bent co-ouder;
  • U heeft kinderopvang nodig om sociale of medische redenen;
  • U stopt met werken of wordt werkloos;
  • Uw toeslagpartner is een familielid.

Lees meer over de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag in 2017 op de website van Belastingdienst Toeslagen.

Kinderopvangtoeslag in het buitenland?

Gaat uw kind in het buitenland naar een geregistreerde dagopvang of buitenschoolse opvang (BSO), dan kunt u mogelijk kinderopvangtoeslag krijgen.

Lees meer over de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag in 2017 op de website van Belastingdienst Toeslagen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland