Voorschoolse educatie

Voorschoolse educatie is voor peuters van 2,5 tot 4 jaar die baat hebben bij extra ondersteuning in hun ontwikkeling. Dit draagt bij aan een goede start op de basisschool.

Bij voorschoolse educatie gaat uw kind 16 uur per week naar een kinderopvang. Uw kind volgt een speciaal programma om de ontwikkeling te stimuleren.

Spelenderwijs leren op de kinderopvang

De kinderopvang biedt een programma voor voorschoolse educatie aan. Pedagogisch medewerkers volgen met de peuters dit programma. Voorschoolse educatie stimuleert spelenderwijs de ontwikkeling van:

  • taal;
  • voorbereidend rekenen;
  • motoriek;
  • sociaal-emotionele vaardigheden.

Door voorschoolse educatie betere start op de basisschool

Uit onderzoek over voorschoolse educatie blijkt dat voorschoolse educatie werkt om kinderen een betere start op de basisschool te geven. Kinderen krijgen door de ondersteuning een grotere woordenschat. Ook kunnen ze zich beter concentreren.

Eisen aan een kinderopvang met voorschoolse educatie

Kinderopvanglocaties moeten werken met speciale programma’s voor voorschoolse educatie. Zulke programma’s moedigen de ontwikkeling van kinderen op een samenhangende manier aan. Bijvoorbeeld door:

  • woorden te leren;
  • te werken aan voorbereidend rekenen;
  • te bewegen;
  • samen te leren spelen.

De pedagogisch medewerkers bij de kinderopvang moeten zelf gesprekken kunnen voeren, spreken over een onderwerp en lezen op 3F niveau. Ook moet elke kinderopvang een pedagogisch plan hebben waarin bijzondere aandacht is voor voorschoolse educatie.

De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) en de Inspectie van het Onderwijs controleren de kwaliteit van de voorschoolse educatie.

Programma’s voor voorschoolse educatie

Op de website van het Nederlands Jeugd Instituut (NJi) staat een overzicht van programma’s voor voorschoolse educatie. Deze programma’s ondersteunen de pedagogisch medewerkers bij het aanbieden van een stimulerend en taalrijk aanbod.

Rol van gemeenten bij voorschoolse educatie

Gemeenten bepalen welke kinderen in aanmerking komen. De Rijksoverheid heeft daar kaders voor opgesteld. Hoe een gemeente de doelgroep bepaalt, kan bij elke gemeente anders zijn.

De aanmelding voor voorschoolse educatie gaat meestal via het consultatiebureau. Het consultatiebureau geeft een kind dan een indicatie. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor goede locaties voor voorschoolse educatie. Van de Rijksoverheid krijgen gemeenten geld om dit te organiseren.