Krijgt mijn peuter of kleuter voorschoolse of vroegschoolse educatie (vve)?

Heeft uw peuter of kleuter een taalachterstand? Dan krijgt uw kind mogelijk voorschoolse of vroegschoolse educatie (vve) op de basisschool of in de kinderopvang. De gemeente bepaalt of uw kind hiervoor in aanmerking komt. Meestal gaat dit via het consultatiebureau. 

Voorschoolse educatie: voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar

Voorschoolse educatie is voor peuters van 2,5 tot 4 jaar. Zij krijgen dit op de peuterspeelzaal of bij de kinderopvang. Het consultatiebureau geeft kinderen die (een risico op) een onderwijsachterstand hebben een zogenaamde vve-indicatie. In iedere gemeente gelden andere voorwaarden voor de vve-indicatie. Kijk op de website van uw gemeente om te zien welke voorwaarden dat zijn.

Vroegschoolse educatie: voor kinderen uit groep 1 en 2

Vroegschoolse educatie is voor kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool. De basisschool is verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie.

Programma’s voor voorschoolse en vroegschoolse educatie

Op de website van het Nederlands Jeugd Instituut (NJi) staat een overzicht van de gangbare vve-programma's. Deze programma’s ondersteunen de pedagogisch medewerkers in het verzorgen van een stimulerend en taalrijk aanbod.

Nut van voorschoolse of vroegschoolse educatie

In de voorschoolse of vroegschoolse educatie leert uw kind al spelend de Nederlandse taal. Zo kan uw kind de achterstand inhalen en een goede start maken op de basisschool.