Krijgt mijn peuter of kleuter voorschoolse of vroegschoolse educatie (vve)?

Heeft uw peuter of kleuter een taalachterstand? Dan krijgt uw kind mogelijk voorschoolse of vroegschoolse eduatie (vve) op de peuterspeelzaal, basisschool of in de kinderopvang. De gemeente bepaalt of uw kind hiervoor in aanmerking komt. Meestal gaat dit via het consultatiebureau. 

Voorschoolse educatie: voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar

Voorschoolse educatie is voor peuters van 2,5 tot 4 jaar. Zij krijgen dit op de peuterspeelzaal of bij de kinderopvang.

Vroegschoolse educatie: voor kinderen uit groep 1 en 2

Vroegschoolse educatie is voor kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool. De basisschool is verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie.

Waarom voorschoolse of vroegschoolse educatie

In de voorschoolse of vroegschoolse educatie leert uw kind al spelend de Nederlandse taal. Zo kan uw kind de achterstand inhalen en een goede start maken op de basisschool.