Kinderen mogen naar de basisschool als ze 4 jaar zijn. De meeste kinderen volgen 8 jaar basisonderwijs. Er zijn openbare basisscholen, bijzondere basisscholen, scholen voor speciaal basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs. Scholen hebben een zorgplicht. Dit houdt in dat de school een passende plek in het onderwijs moet zoeken als een kind extra ondersteuning nodig heeft.