Wat zijn de kosten voor de basisschool van mijn kind?

Als ouder betaalt u geen lesgeld voor de basisschool van uw kind. De school kan wel een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten. Ook moet u betalen voor buitenschoolse opvang (BSO) en voor bepaalde kosten van het overblijven op school (tussenschoolse opvang). 

Hoogte vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage is altijd vrijwillig en kan per school verschillen. De ouders in de medezeggenschapsraad moeten instemmen met de hoogte van de bijdrage. Ook moeten zij het eens zijn met de doelen waaraan de school het geld van de ouderbijdragen besteedt. In de schoolgids moet staan waarvoor de ouderbijdrage is bestemd.

Vrijwillige ouderbijdrage niet betaald

Betaalt u de vrijwillige ouderbijdrage niet? Dan mag de basisschool uw kind niet weigeren om mee te doen aan de extra activiteiten. Bijvoorbeeld aan een schoolreisje.

Bezit van laptop of tablet niet verplicht voor ouders

Scholen mogen niet van ouders eisen dat zij een laptop of tablet kopen voor hun kind. Ouders mogen omgekeerd ook niet eisen dat de school tablets en laptops heeft.

Vervangt een school (een groot deel van de) schoolboeken door digitaal lesmateriaal? Dan moet de school voor dit materiaal zorgen. De school mag hiervoor een vrijwillige bijdrage van de ouders vragen. Ouders zijn niet verplicht deze bijdrage te betalen als zij dit niet willen of kunnen. De school moet dan voor ander passend lesmateriaal zorgen.

Kosten tussenschoolse opvang (TSO)

Uw kind kan tussen de middag overblijven op de basisschool. Elke school moet deze tussenschoolse opvang (TSO) organiseren als ouders erom vragen. U betaalt hiervoor een bijdrage.

Kosten buitenschoolse opvang (BSO)

Buitenschoolse opvang (BSO) is de opvang voor en na schooltijd, op vrije dagen en tijdens schoolvakanties. U moet als ouder betalen voor de kosten van de BSO. Een deel van de kosten kunt u mogelijk terugkrijgen via de kinderopvangtoeslag.