Pilot 10-14-scholen

Het kabinet wil dat de overstap van de basisschool naar de middelbare school voor alle leerlingen makkelijk is. Soms kan een school met 10-tot-14-onderwijs voor deze leerlingen een oplossing zijn. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderzoekt deze nieuwe onderwijsvorm met een pilot van 12 scholen. Deze scholen heten ook wel Tienerscholen.

Kenmerken 10-14-onderwijs

Leerlingen op de 10-14-scholen krijgen les in een doorlopende leerlijn. Zij stappen niet na groep 8 of op hun 12e jaar over. In plaats daarvan blijven ze tot hun 14e jaar op de school. Pas daarna gaan ze naar het vmbo, de havo of het vwo. De scholen zijn altijd een samenwerking tussen een basisschool en een middelbare school. Zo werken er leraren van beide scholen.

Doel van de pilot

In de pilot bekijkt het ministerie van OCW of de onderwijskwaliteit op de Tienerscholen op niveau blijft. Het ministerie wil weten wat de effecten en knelpunten zijn. En of leerlingen, ouders en leraren tevreden zijn over deze onderwijsvorm. Het eindrapport is in 2020 klaar.

Tienerscholen in 2018-2019

Er starten dit schooljaar 6 nieuwe 10-tot-14-scholen:

De volgende scholen zijn al eerder gestart:

Een 10-tot-14-school oprichten

Alle scholen in Nederland mogen een 10-14-school beginnen. Scholen moeten een goed plan hebben om het concept in de praktijk te brengen.