Pilot 10-14-scholen

Het kabinet wil dat de overstap van de basisschool naar de middelbare school voor alle leerlingen makkelijk is. Soms kan een school met 10-tot-14-onderwijs voor leerlingen een oplossing zijn. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderzoekt deze nieuwe onderwijsvorm met een pilot van 12 scholen. Deze scholen heten ook wel Tienerscholen.

Kenmerken 10-14-onderwijs

Leerlingen op de 10-14-scholen krijgen les in een doorlopende leerlijn. Zij stappen niet na groep 8 of op hun 12e jaar over. In plaats daarvan blijven ze tot hun 14e jaar op de school. Pas daarna gaan ze naar het vmbo, de havo of het vwo. Leerlingen krijgen meer tijd te ontdekken wat ze willen en kunnen en wat bij hen past, voordat een keuze voor het voortgezet onderwijs wordt gemaakt. De scholen zijn altijd een samenwerking tussen een basisschool en een middelbare school. Zo werken er leraren van beide scholen.

Scholen die 10-14-onderwijs aanbieden doen dit binnen de wet en ontvangen geen extra geld. Wel doet een deel van de scholen mee aan onderzoek. En scholen krijgen advies van een regiegroep, bestaande uit de Inspectie van het Onderwijs, de PO-Raad, VO-raad en kwartiermakers van 10-14-onderwijs. Lees meer over 10-14 onderwijs.

Doel van de pilot

In de pilot bekijkt OCW of de onderwijskwaliteit op de Tienerscholen op niveau blijft. OCW wil weten wat de effecten en knelpunten zijn. En of leerlingen, ouders en leraren tevreden zijn over deze onderwijsvorm. Het eindrapport is in 2020 klaar.

Tienerscholen in 2018-2019

In het schooljaar 2018-2019 startten 6 nieuwe 10-tot-14-scholen:

De volgende scholen zijn al eerder gestart:

Een 10-tot-14-school oprichten

Alle scholen in Nederland mogen een 10-14-school beginnen. Scholen moeten een goed plan hebben om het concept in de praktijk te brengen.

Lees meer over het oprichten van een 10-tot-14-school op de website van het SLO.