10-14-onderwijs

Het kabinet wil dat de overstap van de basisschool naar de middelbare school voor alle leerlingen makkelijk is. Soms kan een school met 10-14-onderwijs voor leerlingen een oplossing zijn. 

Kenmerken 10-14-onderwijs

  • Leerlingen van 10 tot 14 jaar volgen een onderwijsprogramma met een doorlopende leerlijn van de basisschool naar de middelbare school. 
  • Voor het onderwijsprogramma werken een basisschool en een middelbare school samen.
  • Leerlingen krijgen vaak geen les in aparte vakken, maar in projecten waarbij meerdere vakken gecombineerd worden. Dit heet vakoverstijgend onderwijs.
  • Scholen besteden veel aandacht aan gepersonaliseerd leren en de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. 
  • Leerlingen krijgen meer tijd om te ontdekken wat ze willen en kunnen en wat bij hen past, voordat ze een middelbare school kiezen. 

Verschillen tussen 10-14-initiatieven

Uit onderzoek van onderzoeks- en adviesbureau Oberon blijkt dat er grote verschillen zitten tussen de 10-14-initiatieven. Hoewel ieder initiatief vanuit dezelfde hoofddoelstellingen werkt, verschilt de uitwerking van het onderwijsprogramma. De verschillen zitten vooral in keuzes rond doelgroep, samenstelling van de groepen, grootte, huisvesting en onderwijsconcept. 

Experiment teambevoegdheid

10-14-initiatieven kunnen als experiment werken met een zogeheten teambevoegheid. Dit houdt in dat de bevoegdheid van het team als geheel geldt, in plaats van de individuele bevoegdheid van de leraren. Dit vergroot de inzetbaarheid van de leraren, omdat niet iedere leraar volledig bevoegd hoeft te zijn om een bepaald vak te kunnen geven.  De effecten van dit experiment op de onderwijskwaliteit worden onderzocht. 

Via dienstpostbus.10.14.onderwijs@minocw.nl kunt u meer informatie krijgen over het aanvragen van  een teambevoegdheid. 

Starten met 10-14-onderwijs

Alle scholen in Nederland mogen starten met 10-14-onderwijs. Scholen moeten een goed plan hebben om het concept in de praktijk te brengen en zich houden aan de wet. De overheid geeft hiervoor geen subsidie.  Lees meer over het oprichten van een 10-tot-14-school op de website van het SLO.