Na de basisschool gaan leerlingen naar het voortgezet onderwijs: praktijkonderwijs, vmbo, havo of vwo. Het voortgezet onderwijs bereidt leerlingen voor op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), het hoger (beroeps)onderwijs (hbo) of wetenschappelijk onderwijs (wo). Het praktijkonderwijs bereidt leerlingen voor op de arbeidsmarkt. Leerlingen krijgen in de onderbouw een brede scholing. In de bovenbouw kiezen ze een profiel.

Kabinet Rutte III: Groen onderwijs naar OCW

Het kabinet wil groene scholen onderbrengen bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De financiering wordt dan gelijkgetrokken met het regulier onderwijs. Het gaat hierbij om agrarische opleidingscentra, agrarische hogescholen en de Universiteit Wageningen. Nu vallen die nog onder Economische Zaken. Het kabinet wil bovendien een bezuiniging bij het groene onderwijs terugdraaien. Dat staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.