Voortgezet onderwijs

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Na de basisschool gaan leerlingen naar het voortgezet onderwijs: praktijkonderwijs, vmbo, havo of vwo. Het voortgezet onderwijs bereidt leerlingen voor op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), het hoger (beroeps)onderwijs (hbo) of wetenschappelijk onderwijs (wo). Het praktijkonderwijs bereidt leerlingen voor op de arbeidsmarkt. Leerlingen krijgen in de onderbouw een brede scholing. In de bovenbouw kiezen ze een profiel.

Vul hier het antwoord op de som in cijfers in. Deze vraag is een controle of het formulier wordt ingevuld door een persoon en niet door een robot. Dit voorkomt het verspreiden van ongewenste e-mail.

De Rijksoverheid. Voor Nederland