Hoe zit de havo in elkaar?

De havo bereidt leerlingen voor op een studie in het hoger beroepsonderwijs (hbo). De havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) duurt 5 jaar. 

Toelating havo

Een school voor voortgezet onderwijs beslist zelf of zij een leerling toelaat. Veel scholen doen dit op basis van:

Verplichte vakken onderbouw havo

In de onderbouw (klas 1, 2 en 3) van de havo volgen leerlingen de volgende verplichte vakken:

 • Nederlands;
 • Engels;
 • rekenen;
 • wiskunde;
 • mens en natuur;
 • mens en maatschappij;
 • kunst en cultuur;
 • bewegen en sport;
 • Duits en Frans. Of 1 andere officiële taal;
 • in Friesland: Friese taal en cultuur.

Verplichte vakken bovenbouw havo

Iedere havo-leerling heeft de volgende verplichte vakken in de bovenbouw:

 • Nederlandse taal en literatuur;
 • Engelse taal en literatuur;
 • rekenen (telt niet mee voor eindexamen);
 • maatschappijleer;
 • culturele en kunstzinnige vorming (CKV);
 • lichamelijke opvoeding

Profielen bovenbouw havo

Zit een leerling in de bovenbouw van havo (klas 4 en 5)? Dan kan hij kiezen uit 4 richtingen (profielen):

 • natuur en techniek;
 • natuur en gezondheid;
 • economie en maatschappij;
 • cultuur en maatschappij.

Vakken bij profielen havo

Per profiel zijn er 2 of 3 verplichte vakken:

Natuur en techniek

 • Wiskunde B;
 • Natuurkunde;
 • Scheikunde.

Natuur en gezondheid

 • Wiskunde A;
 • Biologie;
 • Scheikunde.

Economie en maatschappij

 • Wiskunde A;
 • Economie;
 • Geschiedenis.

Cultuur en maatschappij

 • Geschiedenis;
 • Moderne vreemde taal.

Naast de verplichte vakken in het profiel, moet elke leerling 1 of 2 profielkeuzevakken doen: In de praktijk geldt dat alleen leerlingen met het profiel Cultuur en maatschappij 2 profielvakken kunnen kiezen. Leerlingen met 1 van de 3 andere profielen kiezen 1 profielkeuzevak. Ook moet iedere havo-leerling verplicht het profielwerkstuk maken. Uiteindelijk doen havo-leerlingen in 7 vakken eindexamen. De andere vakken ronden leerlingen af met een schoolexamen.

Doorstromen van havo naar vwo

Wie na de havo naar het vwo wil doorstromen, moet voldoen aan toelatingseisen van de school. Informeer hierover bij de gekozen vwo-school.

De doorstroom van de havo naar het vwo wordt makkelijker en voor alle leerlingen gelijk