Hoe zit de havo in elkaar?

De havo bereidt leerlingen voor op een studie in het hoger beroepsonderwijs (hbo). De havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) duurt 5 jaar. 

Toelating havo

Middelbare school neemt advies basisschool over
Een middelbare school plaatst een leerling op basis van het schooladvies van de basisschool. De school moet bijvoorbeeld een leerling met een havo-advies minimaal op havo-niveau plaatsen. Heeft de school meerdere havo-klassen, zoals een vmbo-tl/havo-klas, een havo-klas en een havo/vwo-klas? Dan bepaalt de school zelf in welk van deze klassen de leerling komt.

Plaatsingsadvies is uitleg bij schooladvies
Sommige basisscholen geven naast het schooladvies ook een plaatsingsadvies mee aan de middelbare school. Bijvoorbeeld een schooladvies havo en een plaatsingsadvies vmbo-tl/havo. Het plaatsingsadvies is een uitleg bij het schooladvies. De middelbare school kan er rekening mee houden bij het plaatsen van de leerling, maar dit hoeft niet.

Extra toetsen door middelbare school verboden
De middelbare school mag leerlingen bij de toelating geen extra toetsen laten maken om hun niveau te bepalen. Ook mag de school de toelating niet onderbouwen met andere toetsen die leerlingen op de basisschool hebben gemaakt. Dat zijn bijvoorbeeld toetsen van het leerlingvolgsysteem of een IQ-test. Een middelbare school mag een leerling bijvoorbeeld niet weigeren omdat de school de toetsscores te laag vindt.

De basisschool gebruikt deze gegevens wel voor het schooladvies.

Verplichte vakken onderbouw havo

In de onderbouw (klas 1, 2 en 3) van de havo volgen leerlingen de volgende verplichte vakken:

 • Nederlands;
 • Engels;
 • rekenen;
 • wiskunde;
 • mens en natuur;
 • mens en maatschappij;
 • kunst en cultuur;
 • bewegen en sport;
 • Duits en Frans. Of 1 andere officiële taal;
 • in Friesland: Friese taal en cultuur.

Verplichte vakken bovenbouw havo

Iedere havo-leerling heeft de volgende verplichte vakken in de bovenbouw:

 • Nederlandse taal en literatuur;
 • Engelse taal en literatuur;
 • Wiskunde of rekenen voor C&M leerlingen die geen wiskunde volgen (telt niet mee voor eindexamen);
 • maatschappijleer;
 • culturele en kunstzinnige vorming (CKV);
 • lichamelijke opvoeding

Profielen bovenbouw havo

Zit een leerling in de bovenbouw van havo (klas 4 en 5)? Dan kan hij kiezen uit 4 richtingen (profielen):

 • natuur en techniek;
 • natuur en gezondheid;
 • economie en maatschappij;
 • cultuur en maatschappij.

Vakken bij profielen havo

Per profiel zijn er 2 of 3 verplichte vakken:

Natuur en techniek

 • Wiskunde B;
 • Natuurkunde;
 • Scheikunde.

Natuur en gezondheid

 • Wiskunde A;
 • Biologie;
 • Scheikunde.

Economie en maatschappij

 • Wiskunde A;
 • Economie;
 • Geschiedenis.

Cultuur en maatschappij

 • Geschiedenis;
 • Moderne vreemde taal.

Naast de verplichte vakken in het profiel, moeten  leerlingen met de profielen Natuur en techniek, Natuur en gezondheid en Economie en maatschappij 1 profielkeuzevak doen. Leerlingen met het profiel Cultuur en maatschappij moeten 2 profielkeuzevakken doen: een cultuur profielkeuzevak en een maatschappelijk profielkeuzevak. Daarnaast kan een leerling er voor kiezen om meer keuzevakken te volgen. Een overzicht van de mogelijke keuzevakken is te vinden op de website van SLO. Het kan voorkomen dat de school niet alle vakken aanbiedt. In dat geval wordt één van de andere keuzevakken gekozen. 

Ook moet iedere havo-leerling verplicht het profielwerkstuk maken. Uiteindelijk doen havo-leerlingen in 7 vakken eindexamen.

Doorstromen van havo naar vwo

Wie na de havo naar het vwo wil doorstromen, moet voldoen aan toelatingseisen van de school. Informeer hierover bij de gekozen vwo-school.

De doorstroom van de havo naar het vwo wordt makkelijker en voor alle leerlingen gelijk