De kwaliteit van het hoger onderwijs moet nog verder omhoog. Daarom heeft het kabinet een aantal maatregelen genomen. Hogescholen en universiteiten moeten zich meer specialiseren. Een meer bewuste studiekeuze moet studie-uitval tegengaan. 

Wil jij volgend jaar naar de universiteit of een hogeschool? Bereid je dan goed voor. Deze animatie laat zien wat je moet doen om je goed voor te bereiden op een studie in het hoger onderwijs.