Bescherming namen en graden hoger onderwijs

De namen hogeschool en universiteit en de vertalingen daarvan zijn beschermd. Alleen instellingen die universiteit of hogeschool zijn, mogen die namen gebruiken. De bescherming geldt ook voor de graden die studenten kunnen behalen in het hoger onderwijs.

Uitzonderingen gebruik naam universiteit of hogeschool

Sommige instellingen mogen wel de namen hogeschool en universiteit gebruiken. Bijvoorbeeld als duidelijk is dat om iets anders gaat dan hoger onderwijs, zoals de Kleuteruniversiteit. Ook gelden er uitzonderingen voor:

 • Volksuniversiteiten en Volkshogescholen;
 • de Evangelische Hogeschool;
 • Vrije Hogeschool.

Namen en graden buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs

Hoger onderwijsinstellingen uit een land binnen de Europese Economische Ruimte (EER) hebben soms een vestiging in Nederland. Zij mogen hun instelling in Nederland universiteit of hogeschool noemen. Ze moeten dan wel voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • In het eigen land geldt de onderwijsinstelling als universiteit of hogeschool volgens de regels die daar gelden.
 • De instelling vermeldt op haar website duidelijk in welk land de hoofdvestiging is. Ook vermeldt deze de graden die studenten kunnen halen. En op welke regelgeving de graden zijn gebaseerd (de zogenoemde kenbaarheidseis). Dit doet de instelling vooraf aan de werving van studenten. En ook bij verlening van de graad. 
 • Instellingen die de naam universiteit willen gebruiken bieden studenten de mogelijkheid om te promoveren (promotierecht).
 • Op ieder getuigschrift dat de instelling uitreikt staat de naam van de instelling. En op welke regelgeving de graad is gebaseerd.

Onderwijsinstelling buiten EER: toestemming nodig

Wil een universiteit of hogeschool buiten de EER een vestiging in Nederland universiteit of hogeschool universiteit noemen? Dan moet deze eerst daarvoor toestemming vragen aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW).

Beschermde graden universiteit of hogeschool

Studenten kunnen de volgende graden behalen aan een universiteit of hogeschool:

 • bachelor;
 • master;
 • Ad (associate degree);
 • doctor. 

Deze namen van graden zijn beschermd en alleen toe te kennen voor:

Boetebesluiten voor overtredingen Wet Bescherming namen en graden hoger onderwijs