Wat zijn bachelor, master en Associate degree in het hoger onderwijs?

Bachelor, master en Associate degree zijn graden. Dit zijn internationaal erkende titels die u mag gebruiken als u een opleiding aan een hogeschool of universiteit heeft voltooid. Een bacheloropleiding kunt u volgen aan een hogeschool of universiteit. De tweejarige Associate degree (Ad) kunt u volgen aan een hogeschool. Een masteropleiding volgt u meestal aan de universiteit. Maar ook hogescholen bieden masteropleidingen aan.

Het volledige aanbod van alle opleidingen vindt u op Studiekeuze123.nl. Daar kunt u ook studies met elkaar vergelijken.

Verschil tussen bachelor, master en Associate degree

De opleidingen bachelor en master aan de hogescholen zijn gericht op een beroep. U leert vaardigheden te ontwikkelen die aansluiten op de praktijk.
De bachelor- en masteropleidingen aan de universiteit hebben een wetenschappelijk uitgangspunt. Met deze opleiding leert u hoe u zelfstandig onderzoek doet en vraagstukken oplost op wetenschappelijk denkniveau.

Een Associate degree is een tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs. Het is onderdeel van een bacheloropleiding aan een hogeschool. Het niveau ligt tussen mbo-4 en hbo-bachelor. Vooral mbo-4 studenten en mensen met een aantal jaren werkervaring vergroten met de Associate degree hun kansen op de arbeidsmarkt. U kunt daarna direct doorstromen naar de hbo-bacheloropleiding waar de Associate degree bij hoort.

Studieduur bachelor, master en Associate degree

De verschillende opleidingen hebben een eigen studieduur:

  • bacheloropleiding aan de hogeschool: 4 jaar;
  • bacheloropleiding aan de universiteit: 3 jaar;
  • masteropleiding (is een vervolg op een bacheloropleiding): minimaal 1 jaar;
  • Associate degree: 2 jaar.

Toelatingseisen bachelor, master en Associate degree

De verschillende opleidingen hebben eigen toelatingseisen:

  • bacheloropleiding aan de hogeschool: diploma op minimaal mbo-niveau of havo-niveau;
  • bacheloropleiding aan de universiteit: diploma vwo of een hbo-propedeuse;
  • masteropleiding aan hogeschool en universiteit: de hogeschool of universiteit bepaalt de toelatingseisen. Meestal is dit een afgeronde opleiding bachelor aan de hogeschool of universiteit;
  • Associate degree: diploma op minimaal mbo-4 of havo-niveau. Personen van 21 jaar en ouder kunnen daarvan in sommige gevallen vrijstelling krijgen.

Studiefinanciering bachelor, master en Associate degree

Voor de opleidingen bachelor, master en Associate degree aan de hogeschool of universiteit krijgt u meestal studiefinanciering.
U moet in alle gevallen voldoen aan alle voorwaarden voor studiefinanciering. In het algemeen geldt nog dat u alleen studiefinanciering krijgt als de opleiding is erkend en geld krijgt van de overheid.

Studiefinanciering voor master

Als u een master aan de hogeschool volgt, krijgt u alleen studiefinanciering als u daar nog recht op heeft. (U moet studiefinanciering binnen 10 jaar gebruiken, daarna heeft u geen recht meer).
Volgt u een master aan de universiteit, dan ontvangt u 1 jaar studiefinanciering. Behalve als de Rijksoverheid heeft bepaald dat er bij uw studie master recht is op 2 jaar studiefinanciering.