Wat zijn bachelor, master en associate degree in het hoger onderwijs?

Bachelor, master en associate degree zijn graden. Dit zijn internationaal erkende titels die u mag gebruiken als u een opleiding aan een hogeschool of universiteit heeft voltooid. De 2-jarige associate degree (Ad) volgt u aan een hogeschool. Een bacheloropleiding volgt u aan een hogeschool of universiteit. Een masteropleiding volgt u meestal aan de universiteit. Maar ook hogescholen bieden masteropleidingen aan.

Het volledige aanbod van alle opleidingen vindt u op Studiekeuze123.nl. Daar kunt u ook studies met elkaar vergelijken.

Verschil tussen bachelor, master en associate degree

De opleidingen bachelor en master aan de hogescholen zijn gericht op een beroep. U leert vaardigheden te ontwikkelen die aansluiten op de praktijk.

De bachelor- en masteropleidingen aan de universiteit hebben een wetenschappelijk uitgangspunt. Met deze opleiding leert u hoe u zelfstandig onderzoek doet en vraagstukken oplost op wetenschappelijk denkniveau.

Een associate degree is een 2-jarige studie in het hbo. Het niveau ligt tussen mbo-4 en hbo-bachelor. Deze graad is vooral bedoeld voor mbo-4 studenten en mensen met een aantal jaren werkervaring. Zij vergroten ermee hun kansen op de arbeidsmarkt. U kunt daarna direct doorstromen naar de hbo-bacheloropleiding waar de associate degree bij hoort.

Studieduur bachelor, master en associate degree

De verschillende opleidingen hebben een eigen studieduur:

  • bacheloropleiding aan de hogeschool: 4 jaar;
  • bacheloropleiding aan de universiteit: 3 jaar;
  • masteropleiding (is een vervolg op een bacheloropleiding): minimaal 1 jaar;
  • associate degree: 2 jaar.

Toelatingseisen bachelor, master en associate degree

De verschillende opleidingen hebben eigen toelatingseisen:

  • bacheloropleiding aan de hogeschool: diploma op minimaal mbo-niveau of havo-niveau;
  • bacheloropleiding aan de universiteit: diploma vwo of een hbo-propedeuse;
  • masteropleiding aan hogeschool en universiteit: de hogeschool of universiteit bepaalt de toelatingseisen. Meestal is dit een afgeronde opleiding bachelor aan de hogeschool of universiteit;
  • associate degree: diploma op minimaal het niveau van mbo-4 of havo. Personen van 21 jaar en ouder kunnen daarvan in sommige gevallen vrijstelling krijgen.

Studiefinanciering bachelor, master en associate degree

Voor de opleidingen bachelor, master en associate degree aan de hogeschool of universiteit krijgt u meestal studiefinanciering. Studiefinanciering bestaat voor nieuwe studenten in het hoger onderwijs uit:

U moet in alle gevallen voldoen aan alle voorwaarden voor studiefinanciering. In het algemeen geldt nog dat u alleen studiefinanciering krijgt als de opleiding is erkend en geld krijgt van de overheid. Of u voor de master nog studiefinanciering krijgt, hangt af van de bachelor die u hebt gedaan en de master die u wilt gaan doen.