Gaat u een beroepsopleidende leerweg (bol) in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) volgen? Of studeren aan een erkende hogeschool of universiteit? En bent u nog geen 30 jaar? Dan kunt u studiefinanciering aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Sinds 1 september 2015 is de studiefinanciering in het hoger onderwijs veranderd. Een leenmogelijkheid (studievoorschot) heeft de basisbeurs vervangen. De aanvullende beurs en de ov-jaarkaart blijven wel bestaan. Voor mbo-studenten blijft de basisbeurs bestaan. Vanaf 2017 hebben mbo-studenten onder 18 jaar recht op een ov-jaarkaart.