Studiefinanciering voor studenten in het mbo

Studenten die een beroepsopleiding (bol) in het mbo volgen hebben tot hun dertigste recht op studiefinanciering. Die krijgen zij voor de duur van hun opleiding. Ook is er financiële ondersteuning voor mensen die willen doorleren na hun opleiding.

Voorwaarden voor studiefinanciering mbo

Studenten op het mbo moeten voldoen aan een aantal voorwaarden voor studiefinanciering. Zo moeten zij tussen de 18 en 30 jaar zijn. En een voltijds beroepsopleiding volgen die ten minste 1 jaar duurt.  Sinds 2017 hebben minderjarige bol-studenten wel recht op een studentenreisproduct.

Onderdelen van studiefinanciering mbo

De studiefinanciering voor mbo-studenten bestaat uit een:

 • Basisbeurs

  Studenten tussen de 18 en 30 jaar oud in het mbo kunnen een basisbeurs krijgen. De hoogte van de beurs verschilt voor thuiswonende en uitwonende studenten.
 • Aanvullende beurs

  De aanvullende beurs is bedoeld voor studenten met ouders die weinig of minder kunnen bijdragen aan de studie van hun kind. Er wordt daarbij gekeken naar het inkomen van de ouders. Ook studenten met broers of zussen die studeren of naar school gaan, kunnen hier recht op hebben. Via DUO kunnen studenten en hun ouders berekenen hoeveel aanvullende beurs studenten kunnen aanvragen.
 • Reisproduct voor de ov-chipkaart

  Studenten op niveau 1 en 2 hebben recht op een reisproduct zolang ze staan ingeschreven op dit niveau. Studenten op niveau 3 en 4 hebben dit recht voor de officiële duur van hun opleiding + 3 jaar. Als ze een opleiding volgen van 4 jaar, hebben ze dus 7 jaar recht op een reisproduct. Zij kunnen kiezen voor een weekabonnement of weekendabonnement. Studenten moeten het reisproduct laden op een persoonlijke ov-chipkaart. Ook mbo-studenten die een bol-opleiding volgen en jonger dan 18 jaar zijn, hebben recht op het reisproduct.

Bijverdienen naast studiefinanciering mbo

Er geldt een grens aan wat studenten in het mbo mogen bijverdienen . Gaat het inkomen van de student over deze grens heen? Dan moet de student zijn studiefinanciering stopzetten. Doet hij dat niet? Dan moet hij het teveel verdiende bedrag terugbetalen aan DUO.

Hoe lang recht op studiefinanciering

Hoe lang mbo-studenten recht hebben op studiefinanciering, hangt af van het niveau van hun opleiding:

 • Studenten op niveau 1 en 2 hebben recht op studiefinanciering zolang ze ingeschreven staan bij hun opleiding.
 • Studenten op niveau 3 en 4 hebben maximaal 4 jaar recht op studiefinanciering in de vorm van een prestatiebeurs. Daarna mogen ze nog 3 jaar lenen en reizen.

Studiefinanciering bij overstap van hbo naar mbo

Studenten die overstappen van het hbo naar het mbo kunnen opnieuw studiefinanciering krijgen. Maar alleen als zij minder dan 48 maanden studiefinanciering hebben gekregen op het hbo. Hebben ze meer ontvangen? Dan kunnen ze niet opnieuw studiefinanciering krijgen voor het mbo.

Studiefinanciering terugbetalen

De basisbeurs, aanvullende beurs en het reisproduct vallen voor studenten aan een bol 3-4 opleiding onder de prestatiebeurs. Als een student binnen 10 jaar afstudeert, hoeft hij de prestatiebeurs niet terug te betalen. Doet hij langer dan 10 jaar over zijn studie? Dan moet hij alles terugbetalen. Voor studenten aan een bol 1-2 opleiding zijn de basisbeurs, aanvullende beurs en het reisproduct een gift. Lees meer op de site van DUO over gift of terugbetalen.

Levenlanglerenkrediet

Studenten die geen recht hebben op studiefinanciering, kunnen onder voorwaarden het levenlanglerenkrediet aanvragen. Dit geldt voor studenten tot 55 jaar aan de universiteit, het hbo of mbo bol in Nederland. Het krediet is maximaal 5 keer het bedrag aan wettelijk collegegeld of lesgeld. Studenten kunnen dit bedrag lenen voor de duur van hun opleiding. Na hun opleiding moeten studenten het krediet binnen 15 jaar terugbetalen.