Studiefinanciering voor studenten op een hogeschool en universiteit

Studenten op een hogeschool of universiteit hebben tot hun 30e recht op studiefinanciering. Dit krijgen zij meestal voor de officiële duur van hun opleiding. Ook mensen die willen doorleren na hun opleiding of studie kunnen financiële ondersteuning krijgen, met het levenlanglerenkrediet.

Algemene voorwaarden voor studiefinanciering

Studenten op het hbo of de universiteit moeten voldoen aan een aantal voorwaarden voor studiefinanciering. Zo moeten zij een voltijds of duale (werken en leren) opleiding volgen die ten minste 1 jaar duurt. En studenten moeten jonger zijn dan 30 jaar op het moment dat hun studiefinanciering ingaat. Ga voor meer informatie over de voorwaarden voor studiefinanciering naar de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Onderdelen van studiefinanciering

Studentenreisproduct

Studenten hebben recht op een reisproduct (weekreisrecht of weekendreisrecht in het openbaar vervoer). Het reisproduct geldt voor de officiële duur van de opleiding + 1 jaar. 

Het reisproduct is een prestatiebeurs. Dit betekent dat het pas een gift wordt wanneer u uw diploma binnen 10 jaar behaalt. Informatie over gift of terugbetalen vindt u op duo.nl. 

Meer informatie over het OV-studentenreisproduct vindt u op duo.nl.

Aanvullende beurs

De aanvullende beurs is bedoeld voor studenten met ouders die weinig of minder kunnen bijdragen aan de studie van hun kind. Er wordt daarbij gekeken naar het inkomen van de ouders. Op duo.nl kunt u berekenen hoeveel aanvullende beurs studenten kunnen aanvragen.

De aanvullende beurs is een prestatiebeurs. Dit betekent dat het een gift wordt wanneer het diploma binnen 10 jaar wordt behaald. 

Lening

Studenten kunnen tegen voordelige voorwaarden een lening afsluiten bij de overheid. Op duo.nl vindt u informatie over hoeveel studenten kunnen lenen.

Collegegeldkrediet

Het collegegeldkrediet is een lening om het collegegeld te betalen. De hoogte van het krediet hangt af van de hoogte van het collegegeld dat de student moet betalen. Collegegeld wordt aan de instelling betaald. 

Bijverdienen

Sinds 2020 mogen studenten onbeperkt bijverdienen. Er geldt geen bijverdiengrens meer. Dit geldt ook voor mbo-studenten.

Studiefinanciering bij overstap van mbo naar hbo

Studenten die overstappen van het mbo naar het hbo kunnen opnieuw studiefinanciering krijgen. Opgebouwde schulden blijven wel staan. Ga voor meer informatie over studiefinanciering naar duo.nl.

Nog niet geslaagd of toegelaten en studiefinanciering aanvragen

Wacht u op de uitslag van uw eindexamen, of weet u nog niet of u bent toegelaten tot een opleiding? Vraag dan studiefinanciering aan voor de opleiding die u van plan bent te gaan doen. Bent u gezakt of gaat u een andere opleiding volgen, geef die wijziging dan zo snel mogelijk door via Mijn DUO.

Levenlanglerenkrediet

Studenten die geen recht hebben op studiefinanciering, kunnen onder voorwaarden het levenlanglerenkrediet aanvragen. Dit geldt voor studenten jonger dan 56 jaar aan universiteit en hbo in Nederland. Vanaf studiejaar 2024-2025 wordt de leeftijdsgrens verhoogd tot 57 jaar. Dit houdt verband met de stijging van de AOW-leeftijd.

Het krediet is maximaal 5 keer het bedrag aan wettelijk collegegeld of lesgeld. Studenten kunnen dit bedrag lenen voor de duur van hun opleiding. Na hun opleiding moeten studenten het krediet binnen 15 jaar terugbetalen.

Studietoeslag alleenstaande ouder

U kunt extra geld krijgen als u naast uw opleiding een kind verzorgt: de toeslag verzorging kind. U krijgt de toeslag als u geen partner hebt en een kind verzorgt dat jonger is dan 18 jaar. Ga voor meer informatie over de toeslag verzorging kind naar duo.nl.

Studievoucher voor studenten

Bent u tussen 2015-2016 en 2018-2019 begonnen aan een bachelorstudie en heeft u in deze periode ook voor het eerst studiefinanciering gekregen? Dan kunt u na het behalen van uw bachelordiploma (in het hbo) of masterdiploma (in het wo) een voucher van ongeveer € 2000 aanvragen bij DUO. De voucher mag 5 tot 10 jaar na afstuderen worden ingezet voor (delen van) geaccrediteerde opleidingen aan bekostigde en niet-bekostigde instellingen. Op deze manier wil het kabinet ook een impuls geven aan een leven lang ontwikkelen.

Het kabinet wil de vorm van de voucher vanaf studiejaar 2023-2024 aanpassen, zodat ook studenten die geen opleiding gaan volgen ervan profiteren. Lees meer over deze plannen voor de studievoucher op de site van DUO.