Voorziening prestatiebeurs bij studievertraging aanvragen

Lukt het u niet om op tijd af te studeren door bijzondere omstandigheden? Bijvoorbeeld als u een handicap of een chronische ziekte heeft? Of moet u helemaal stoppen met uw studie? Dan heeft u mogelijk recht op een voorziening prestatiebeurs. Dit is een uitzondering op de regels van de prestatiebeurs. 

Laatst gecontroleerd op 11 oktober 2022

Read this information in English

Voorziening prestatiebeurs

Bij studievertraging door bijzondere omstandigheden zijn er de volgende voorzieningen: 

  • nieuwe aanspraak op studiefinanciering;
  • verlenging diplomatermijn (termijn waarbinnen u uw diploma moet halen);
  • omzetten prestatiebeurs in een gift;
  • verlenging prestatiebeurs met een jaar;
  • kwijtschelding van de studieschuld. 

Op de website van DUO vindt u informatie over alle voorzieningen prestatiebeurs. Hier leest u ook wat de voorwaarden zijn voor een voorziening.

Voorziening prestatiebeurs aanvragen

Wilt u een voorziening prestatiebeurs aanvragen of gebruikmaken van de kwijtscheldingsregeling? Neem dan contact op met uw studentendecaan of studiebegeleider.

Wet- en regelgeving

Wet studiefinanciering 2000, artikelen 4.12, 4.14, 5.2b en 5.16

Heeft u gevonden wat u zocht?