Voorziening prestatiebeurs bij studievertraging aanvragen

Lukt het u niet om op tijd af te studeren door bijzondere omstandigheden? Bijvoorbeeld door een handicap of een chronische ziekte. Of moet u helemaal stoppen met uw studie? Dan heeft u mogelijk recht op een voorziening prestatiebeurs. Dit is een uitzondering op de regels van de prestatiebeurs. 

Laatst gecontroleerd op 1 augustus 2023

Read this information in English

Voorziening prestatiebeurs

Bij studievertraging door bijzondere omstandigheden zijn er de volgende voorzieningen: 

  • nieuwe aanspraak op studiefinanciering;
  • verlenging diplomatermijn (termijn waarbinnen u uw diploma moet halen);
  • omzetten prestatiebeurs in een gift;
  • verlenging prestatiebeurs met een jaar.

Op de website van DUO vindt u informatie over alle voorzieningen prestatiebeurs. Hier leest u ook wat de voorwaarden zijn voor een voorziening.

Voorziening prestatiebeurs aanvragen

Wilt u een voorziening prestatiebeurs aanvragen? Neem dan contact op met uw studentendecaan of studiebegeleider. 
Als u Wajong heeft, kunt u zelf de omzetting van de prestatiebeurs aanvragen bij DUO.

Wet- en regelgeving

Wet studiefinanciering 2000, artikelen 4.12, 4.14, 5.2b en 5.16

Heeft u gevonden wat u zocht?