Voorziening prestatiebeurs bij studievertraging door bijzondere omstandigheden

Lukt het u door bijzondere omstandigheden niet om op tijd af te studeren? Bijvoorbeeld als u een handicap of een chronische ziekte heeft? Of moet u helemaal stoppen met uw studie? Dan kan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voor u mogelijk een uitzondering maken op de regels van de prestatiebeurs. Dit is een ‘voorziening prestatiebeurs’.

Voorziening prestatiebeurs

Bij studievertraging door bijzondere omstandigheden zijn er de volgende voorzieningen: 

Om een voorziening prestatiebeurs te krijgen, gelden bepaalde voorwaarden. Je kunt bijvoorbeeld geen voorziening prestatiebeurs krijgen als je studievertraging het gevolg is van een eigen keuze, hertentamens of stage.

Voorziening prestatiebeurs aanvragen

Wilt u een voorziening prestatiebeurs aanvragen of gebruikmaken van de kwijtscheldingsregeling? Neem dan contact op met uw studentendecaan of studiebegeleider.

Wet- en regelgeving