Financiële ondersteuning bij studievertraging hoger onderwijs (Profileringsfonds)

Volgt u een studie in het hoger onderwijs en loopt u door bijzondere omstandigheden studievertraging op? Bijvoorbeeld omdat u zwanger bent, of omdat u in het bestuur gaat van uw studentenvereniging? Dan kunt u een financiële ondersteuning aanvragen uit het Profileringsfonds van uw hogeschool of universiteit.

Voorwaarden financiële ondersteuning Profileringsfonds

U kunt financiële ondersteuning uit het Profileringsfonds aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U heeft collegegeld betaald voor de opleiding.
  • U ontvangt studiefinanciering.
  • U heeft studievertraging opgelopen door bijzondere omstandigheden.

Bijzondere omstandigheden

Bij bijzondere omstandigheden moet u bijvoorbeeld denken aan:

  • lidmaatschap van het bestuur van een studentenvereniging, medezeggenschapsraad of opleidingscommissie;
  • ziekte of zwangerschap en bevalling;
  • een handicap of chronische ziekte.

Financiële ondersteuning aanvragen

U vraagt de financiële ondersteuning aan bij uw universiteit of hogeschool.

Wetten en regels